Laman

Sabtu, 27 April 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 24: hukum sesuatu berjalan atau mengikuti dengan 'ilah atau sebabnya wujudan wa 'adaman, yang berkaitan dengan masyaqqoh atau kesulitan dan taklif atau pembebanan syariah yang berupa sudah baligh dan berakal

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 24: hukum sesuatu berjalan atau mengikuti dengan 'ilah atau sebabnya wujudan wa 'adaman, yang berkaitan dengan masyaqqoh atau kesulitan dan taklif atau pembebanan syariah yang berupa sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila ada kesulitan maka disitu ada keringanan, demikian juga anak kecil tidak dikenai hukuman tetapi wajib mengganti rugi

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al ushuluts tsalatsah: seseorang apabila meninggal nanti akan dihisab dan dibalas amalannya, apabila beramal kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya, apabila kesalahan akan dibalas semisalnya

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: seseorang apabila meninggal nanti akan dihisab dan dibalas amalannya, apabila beramal kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya, apabila kesalahan akan dibalas semisalnya, kadang kala kesalahan ada yang dibesarkan hukumannya tergantung waktu dan tempat nya, seperti tinggal di Mekah dan di bulan harom sebagai mana disebutkan oleh al-Imam Ibnu rojab. Dosa dosa yang berkaitan dengan hati walaupun tidak diamalkan dengan anggota badan harus diperhatikan karena akan menimbulkan dosa seperti sombong, ujub, hasad dll.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 21 April 2024

Ta'lim da'wah luar kota di Yogyakarta: tujuh amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah di alam kubur diantaranya orang yang mengajarkan ilmu, yang mengalirkan sungai, yang menggali sumur, yang menanam pohon, yang membangun masjid, yang mewariskan Al-Quran , yang meninggalkan anak Sholeh mendoakan dia.

Silahkan simak dan download Ta'lim da'wah luar kota di Yogyakarta: tujuh amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah di alam kubur diantaranya orang yang mengajarkan ilmu, yang mengalirkan sungai, yang menggali sumur, yang menanam pohon, yang membangun masjid, yang mewariskan Al-Quran , yang meninggalkan anak Sholeh mendoakan dia.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Jogja.Aqidah ath thohawiyah: kita percaya dengan adanya karomah wali Alloh Ta'ala. Kembalinya keutamaan pada tiga perkara yaitu ilmu, kemampuan dan kekayaan yang semuanya kembali secara sempurna kepada Alloh Ta'ala, dari perkara inilah timbulnya karomah.

Silahkan simak dan download Aqidah ath thohawiyah: kita percaya dengan adanya karomah wali Alloh Ta'ala. Kembalinya keutamaan pada tiga perkara yaitu ilmu, kemampuan dan kekayaan yang semuanya kembali secara sempurna kepada Alloh Ta'ala, dari perkara inilah timbulnya karomah. Diantara bentuk karomah adalah firasat yang mana asal firasat bisa dengan imaniyah, iktisabiyah atau diusahakan (dengan  lapar, menyendiri dll)dan mengamati bentuk tubuh dan sifat (seperti yang dialami imam Syafi'i terhadap orang yang matanya biru menunjukkan kikir).

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah: juz kedua, peperangan yang beliau lakukan ada 19 peperangan, yang beliau terjun langsung

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: juz kedua, peperangan yang beliau lakukan ada 19 peperangan, yang beliau terjun langsung ada 9, diantaranya badar, Uhud, khondaq, khoibar , khunai, dll. Tanda tanda kenabian beliau yang paling besar berupa mu'jizat Alquran, baik secara lafadh dan makna. Secara lafadh maka tidak tertandingi dari sisi kefasihan dsb.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 13 April 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 23, segala sesuatu maka ada tanggungannya, apabila seseorang memotong tangan orang lain karena qishos kemudian membuat orang tersebut meninggal maka dia tidak menanggung akibatnya, tetapi apabila karena kejahatan maka dia menanggung. Apabila seseorang berpuasa maka akibat puasa berupa lelah dan letih diberikan pahala.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 23, segala sesuatu maka ada tanggungannya, apabila seseorang memotong tangan orang lain karena qishos kemudian membuat orang tersebut meninggal maka dia tidak menanggung akibatnya, tetapi apabila karena kejahatan maka dia menanggung. Apabila seseorang berpuasa maka akibat puasa berupa lelah dan letih diberikan pahala.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Ashuluts tsalatsah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam meninggal dalam keadaan agama telah sempurna dan ketika beliau berkhutbah di hari Jum'at di arofah pada haji wada' turun ayat yang ketiga di surat Al maidah tentang sempurnanya agama ini

Silahkan simak dan download Ashuluts tsalatsah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam meninggal dalam keadaan agama telah sempurna dan ketika beliau berkhutbah di hari Jum'at di arofah pada haji wada' turun ayat yang ketiga di surat Al maidah tentang sempurnanya agama ini. Pembahasan tentang urutan urutan kejadian di hari kiamat mulai dari kebangkitan di Padang Mahsyar sampai masuknya mereka ke surga atau neraka.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Selasa, 09 April 2024

Khutbah Iedul Fitri 1445/ 2024: Alloh Ta'ala tidak samakan antara orang orang yang taat dengan orang yang yang bermaksiat, baik kehidupan mereka di dunia maupun di kehidupan akhirat. Orang yang taat walaupun mereka tidak mempunyai banyak harta akan mendapatkan kehidupan yang baik sedangkan orang yang bergelimang dengan dosa akan mendapatkan kehidupan yang sempit.

Silahkan simak dan download Khutbah Iedul Fitri 1445/ 2024: Alloh Ta'ala tidak samakan antara orang orang yang  taat dengan orang yang yang bermaksiat, baik kehidupan mereka di dunia maupun di kehidupan akhirat. Orang yang taat walaupun mereka tidak mempunyai banyak harta akan mendapatkan kehidupan yang baik sedangkan orang yang bergelimang dengan dosa akan mendapatkan kehidupan yang sempit.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi Semarang.Minggu, 07 April 2024

Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan zakat fitrah dan mal serta sholat 'ied. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang dan dibayar sebelum satu atau dua hari 'iedul Fitri walaupun imam Syafi'i mengatakan boleh di awal romadhon. Zakat mal dibayar setelah satu khaul/ tahun dan sudah memenuhi nishob atau batasan paling sedikit

Silahkan simak dan download Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan zakat fitrah dan mal serta sholat 'ied. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang dan dibayar sebelum satu atau dua hari 'iedul Fitri walaupun imam Syafi'i mengatakan boleh di awal romadhon. Zakat mal dibayar setelah satu khaul/ tahun dan sudah memenuhi nishob atau batasan paling sedikit. Untuk emas 85 gram satu gram nya sekarang ini 1191577 berarti 101.284.045 sedangkan perak 595 gram satu gram nya 14042 berarti 8354990, maka yang dipakai adalah nishob perak karena dia lebih rendah dari nishob emas,  maka barang siapa mempunyai uang 8354990 atau uang 10 jutaan dan sudah satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 250 ribu. Sholat idul Fitri hukumnya wajib bagi laki laki dan perempuan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.