Laman

Minggu, 10 Desember 2017

42.Kitabu Tauhid Bab Termasuk Kesyirikan Sebab Menggabungkan sumpah kepada Allah dan sumpah kepada selain Allah. Firman Allah (Al Baqoroh: 22)

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Termasuk Kesyirikan Sebab Menggabungkan sumpah kepada Allah dan sumpah kepada selain Allah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang.

[ 01:03:29 | 9.1 MB ]  -  Download

Al Kabair - Bab Berprasangka Buruk pada Kaum Muslimin

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Berprasangka Buruk pada Kaum Muslimin yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 17:56| 2.6 MB ]  -  Download


Minggu, 03 Desember 2017

Aqidah Tohawiyah - Bab Haji dan Jihad bersama pemimpin

Silahkan simak dan download kajian Bab Haji dan Jihad bersama pemimpin yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. [ 01:27:32 | 12.5 MB ]  -  Download


Minggu, 12 November 2017

Al Kabair - Bab Hasad dan Kiat-kiat menghadapi orang yang hasad

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Hasad dan Kiat-kiat menghadapi orang yang hasad yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 34:29| 5.9 MB ]  -  Download


41.Kitabu Tauhid - Bab Menyandarkan nikmat pada selain Allah termasuk dalam Kesyirikan

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Menyandarkan nikmat pada selain Allah termasuk dalam Kesyirikan yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang.

[ 43:00 | 7.4 MB ]  -  Download

Minggu, 05 November 2017

Aqidah Tohawiyah - Bab Mengatakan Allahu A'lam atas permasalahan ilmu yang kita tidak tahu

Silahkan simak dan download kajian Bab Mengatakan Allahu A'lam atas permasalahan ilmu yang kita tidak tahu atau masih rancu yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. [ 01:19:24 | 11.4 MB ]  -  Download


Minggu, 08 Oktober 2017

40.Kitabu Tauhid - Bab Keluar dari Islam sebab mengingkari nama dan sifat Allah

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Keluar dari Islam sebab mengingkari nama dan sifat Allah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang.

[ 01:04:10 | 11.2 MB ]  -  Download

Al Kabair - Bab Membenci orang-orang sholih

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Membenci orang-orang sholih yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 18:51| 3.2 MB ]  -  Download


Sabtu, 07 Oktober 2017

39.Kitabu Tauhid - Bab Berhukum dengan hukum Thogut (An Nisa: 60)

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Berhukum dengan hukum Thogut, yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 01 Oktober 2017

Aqidah Tohawiyah - Bab Mengikuti Sunnah dan Jama'ah

Silahkan simak dan download kajian Bab Mengikuti Sunnah dan Jama'ah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. [ 01:14:44 | 10.7 MB ]  -  Download


Minggu, 10 September 2017

38.Kitabu Tauhid - Syirik sebab menjadikan ulama atau pemimpin sebagai sesembahan selain Allah

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Syirik sebab menjadikan ulama atau pemimpin sebagai sesembahan selain Allah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang.

Pembahansan :

 • [00:00] Review pembahasan yang telah lewat
 • [06:17] Barang siapa yang taat kepada Ulama atau pemimpin didalam mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, maka sungguh dia telah menjadikan  ulama atau pemimpin tersebut sebagai sesembahan dan tandingan selain Allah. Dan dia terjatuh pada kesyirikan.
 • [08:07] Hadist dari Ibnu Abbas : "Hampir-hampir batu-batu itu dijatuhkan pada kalian, telah jelas perkara dari perkataan dan perbuatan Nabi, sedangkan kalian malah mengambil ucapan  Abu Bakar dan Umar". Penejelasan didalam Syarah Qoulil Mufid bahwa Abu Bakar dan Umar adalah orang yang mulia di kaum ini, sampai Nabi pernah mengatakan "Barang siapa yang mengikuti Abu Bakar dan Umar, maka dia akan mendapat petunjuk", tetapi lafat seperti ini bukan berarti dianggap mutlak. Jika dijumpai beberapa ucapan dan pendapat mereka yang belum jelas atau belum sampai pada ucapan Nabi, maka tentunya kita dahulukan ucapan dari Nabi.
 •  [24:35] : Penjelasan Hadist dari Imam Ahmad pada Syarah Fathul Majid : "Aku merasa heran dengan suatu kaum yang sudah tahu sanad/ ilmu hadist, tetapi mereka malah mengambil pendapatnnya Sufyan Atsauri".
 • [39:20] Hadist dari Adi bin Hatim :  "Nabi membacakan sebuah ayat yang menjelaskan bahwa mereka ahli kitab telah menjadikan pendeta-pendeta dan Ahli Ibadah mereka sebagai sesembahan selain Allah".
 • [01:02:58] Jawaban dari pertanyaan "Sekarang ini banyak kita jumpai dai-dai atau penyeru dakwah yang dengan sengaja membuat penafsiran di dalam Al Quran maupun hadist sehingga menjadikan subhat perkara yang Halal menjadi Haram dan sebaliknya, Apakah orang-orang yang mengikuti dai tersebut bisa disamakan dengan Hadist dari Adi bin Hatim (mereka telah menjadikan ulama mereka sebagai sesembahan selain Allah)" ?. Jawab : telah dijelaskan oleh Syaikh Al Utsaimin dalam syarah beliau bahwa terdapat tiga keadaan dalam masalah ini. Pertama : jika dia ridho mengikuti ulama tersebut maka bisa terjatuh kepada kesyirikan dan ini adalah keadaan yang berbahaya. Kedua : dia mengikuti ulama, dan dia ridho bahwa hukum Allah (Al Quran dan Sunnah) itu lebih benar dari pada hukum dari ulama mereka, akan tetapi karena desakan hawa nafsu dia lebih memilih mengikuti hukum ulama mereka, maka dia tidak kafir, tetapi mereka masuk dalam kefasikan dan berbuat maksiat.Ketiga : dia mengikuti karena bodoh, jika memang dakwah belum sampai padanya maka dia dimaafkan, akan tetapi jika telah sampai dakwah dan ajakan padanya kemudian dia bermalas-malasan tidak mau belajar, maka dia terjatuh pada dosa.

[ 01:07:26 | 11.8 MB ]  -  Download

Al Kabair Bab Sifat Kikir bagian II

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Sifat Kikir Bagian II yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 20:54 | 3.6 MB ]  -  Download


Minggu, 03 September 2017

Aqidah Tohawiyah - Bab Larangan khuruj (memberontak) kepada pemimpin

Silahkan simak dan download kajian Bab Larangan khuruj (memberontak) kepada pemimpin yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

Pembahasan:

 • [00:00] : Review pembahasan yang telah lewat

 • [09:58] : Matan Aqidah tohawiyah, larangan memberontak kepada pemimpin/penguasa, walaupun mereka berbuat kejahatan dan kedholiman, kecuali dengan syarat-syarat yang sangat ketat pada pembahasan berikutnya.

 • [14:39] : salah satu golongan yang mendapat naungan dari Allah di akhirat adalah imam/pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil disebutkan paling awal dalam golongan yang mendapat naungan Allah karena manfaatnya pemimpin yang adil adalah umum untuk seluruh manusia.

 • [17:15] : Penjelasan taat kepada ulil amri (pemimpin ) pada surat Annisa : 59.

 • [24:13] : Definisi yang jelas tentang Ulil Amri / pemimpin. Ulil Amri tidak harus berbentuk kekholifahan, karena sekarang ini bentuk kekholifahan sudah tidak ada. Adapun jika dijumpai adanya pengakuan kekholifahan maka itu adalah pengakuan sesuai kehendak mereka dan orang-orang yang sepakat dengan mereka.

 • [25:25] : Penjelasan Syaikh Al Utsaimin dalam Syarah Mumti Juz-I / Hal.323 bahwa imam/pemimpin yang wajib ditaati tidak harus berbentuk kholifah, karena imam yang paling tinggi/kekholifahan telah hilang bertahun-tahun yang lalu. Adapun di zaman sekarang dijumpai golongan-golongan yang mengangkat amir dan berbaiat kepadanya, setiap kelompok merasa bangga dengan kelompok serta pemimpinnya, maka ini adalah perkara yang batil dan sesat.

 • [31:10] : syarat-syarat diperbolehkannya khuruj dari ketaatan kepada pemimpin

 • [55:22] : perintah untuk mengikuti Sunnah Nabi dan definisi Sunnah

 • [01:07:25] : beberapa kisah orang-orang yang langsung mendapatkan siksa dari Allah di dunia sebab sengaja menyelisihi sunnah [ 01:21:32 | 11.7 MB ]  -  Download


Minggu, 20 Agustus 2017

Al Majmu' Syarah Muhadzab Kajian 1 - 6

Silahkan simak dan download kajian Kitab Al Majmu' Syarah Muhadzab yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Bengkulu
 

Minggu, 13 Agustus 2017

Al Kabair Bab Sifat Kikir dan Penakut

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Sifat Kikir dan Penakut yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 21:01 | 3.7 MB ]  -  Download


37.Termasuk dari kesyirikan diantaranya adalah keinginan seseorang dengan amalannya untuk mendapatkan bagian dari dunia

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Termasuk dari kesyirikan diantaranya adalah keinginan seseorang dengan amalannya untuk mendapatkan bagian dari dunia yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 59:07 | 10.5 MB ]  -  Download

Minggu, 06 Agustus 2017

Aqidah Tohawiyah - Tidak dapat ditetapkan seseorang menjadi penghuni surga atau neraka

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah - Bab tidak dapat ditetapkan pada seseorang apakah menjadi penghuni surga atau neraka yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 01:39:24 | 11.4 MB ]  -  Download


Minggu, 09 Juli 2017

Al Kabair - Bab Bersungguh-sungguh mencari harta dan kehormatan manusia

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Bersungguh-sungguh mencari harta dan kehormatan manusia yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 14:51 | 1.9 MB ]  -  Download


36.Kitabu Tauhid Bab Riya

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Riya yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 01:05:37 | 8.5 MB ]  -  Download

Minggu, 02 Juli 2017

Aqidah Tohawiyah - Bab Sholat dibelakang imam yang fasik

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah - Bab Sholat dibelakang imam yang fasik yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 01:23:43 | 10.8 MB ]  -  Download


Minggu, 04 Juni 2017

35.Kitabu Tauhid - Bab Sabar terhadap takdir Allah

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid - Bab Sabar terhadap takdir Allah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 52.04 | 7.5 MB ]  -  Download

Al Kabair - Bab Sembunyi dalam bermaksiat

Silahkan simak dan download kajian Al Kabair - Bab Sembunyi dalam bermaksiat yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 17:30 | 2.5 MB ]  -  Download


Bulughul Maram - Bab Melihat Hilal dan Batas Akhir Syahur

Silahkan simak dan download kajian Bulughul Maram - Bab Melihat Hilal dan Batas Akhir Syahur yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 11:59 | 1.7 MB ]  -  Download


Minggu, 28 Mei 2017

Bab Membayar Fid'yah Puasa Romadhon

Silahkan simak dan download kajian Bab Membayar Fid'yah Puasa Romadhon yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 16:50 | 2.4 MB ]  -  Download


Aqidah Tohawiyah - Menjadi Wali Allah dan Keutamaannya

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 1:06:46 | 9.9 MB ]  -  Download


Minggu, 23 April 2017

Kitab Al Kabair - Bab Dosa Karena Bodoh

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Al Kabair (Bab Dosa Karena Bodohyang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 23:21 | 4.0 MB ]  -  Download


34.Kitabu Tauhid - Bab Takut dan Berharap Kepada Allah . Firman Allah (Al A'raf: 99)

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Tauhid (Bab Takut dan Berharap Kepada Allah) yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 59.25 | 10.2 MB ]  -  Download

Minggu, 16 April 2017

Aqidah Tohawiyah - Semua Qodar Allah adalah baik

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah tentang Semua qodar Allah adalah baik yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 1:41:41 | 11.6 MB ]  -  Download


Minggu, 19 Maret 2017

Kitab Al Kabair - Bab Goncang dan Kacau

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Al Kabair (Bab Goncang dan Kacau) yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 36:13 | 5.2 MB ]  -  Download


Minggu, 12 Maret 2017

Aqidah Tohawiyah - Iman Kepada Kitab ,Rosul, dan Takdir Allah

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah tentang Iman kepada Kitab dan Rosul Allah yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

Pembahasan :
Aqidah adalah keyakinan yang mengikat kuat pada hati seseorang

Kisah Nabi Samuel pada Tafsir  Ibnu Katsir Surat Al Baqoroh: 246.
Kisah penemuan jasad Nabi Daniel di zaman kekholifaan Umar pada Syarh Kitabu Tauhid.  Kisah ini hasan, Kisah dimana Umar berusaha menjauhkan manusia dan para sahabat dari kesyirikan. Diriwayatkan oleh abu Alyah : Pada peristiwa penaklukan Kustur (wilayah rusia),Kami masuk ke baitul mal(gudang harta)  disitu terdapat kasur, diatasnya ada jasad. Tepat disisi kepalanya ada mushaf, kami ambil mushaf tersebut kemudian diserahkan ke Umar. 
Maka Umar memanggil Ka'ab Al Akhbari untuk menerjemahkan mushaf tsb ke bahasa arab. Sebelum jasad tsb dikubur, umar memerintahkan membuat kuburan sebanyak 13 kuburan di siang hari, pada malam harinya jasad tsb baru dikubur pada salah satu 13 kuburan tadi dengan tujuan tidak diketahui manusia, sebab bisa jadi orang-orang akan memuja kuburan tsb. Ditanyakan kepada Abu Alyah : apa yang biasa dilakukan orang-orang pada jasad tsb, diceritakan kebiasaan orang-orang ketika tidak turun hujan, jasad tsb beserta tempat tidurnya dikeluarkan dari gudang. Maka turunlah hujan.
 

Siapakah jasad ini ? Abu Alyah menjawab : orang-orang mengenalnya dengan nama Daniel (Nabi Daniel). dikisahkan Jasad Nabi Daniel sudah berusia kurang lebih 300 tahun, jasadnya masih utuh dan rambut yang tersisa pada bagian tengkuknya. 
(Sesungguhnya dagingnya para nabi itu tidak dirusak oleh bumi).

Hukumnya berdoa untuk dipanjangkan umur:
Dari Ummu Habibah (istri Nabi Muhammad) ketika berdoa dihadapan Nabi :
"Ya Allah senangkanlah aku, panjangkanlah umurku dengan adanya suamiku (Rasululloah) begitu juga dengan bapakku (Abu Sufyan),  dan juga saudara laki-laki ku (Muawiyah)"
Maka Nabi berkata : "Sungguh engkau (Ummu Habibah) telah meminta kepada Allah tentang ajal yang telah ditetapkan oleh Allah, kalaulah sekiranya engkau meminta berdoa kepada Allah, maka berdoalah untuk berlindung dari siksa neraka dan siksa kubur karena doa ini lebih afdhol".


Dari Imam Nawawi : Hikmah dibalik larangan Nabi pada doa meminta panjang umur yaitu
 1. Berdoa untuk selamat dari siksa dari api neraka dan kubur adalah ibadah.
 2. Agar kita tidak pasrah pada takdir saja dengan tidak mengambil sebab (tidak mau berusaha)
Penjelasan makna asli dari doa berikut untuk kebaikan dunia:

   آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Kebaikan didunia bukan berarti memiliki harta yang banyak dan sebagainya. Akan tetapi makna yang aslinya adalah   "ilmu yang bermanfaat dan amalan yang soleh". Inilah kebaikan hakiki di dunia. Tidak ada gunanya ilmu yang banyak tetapi tidak ada amalannya, begitu juga banyak amal tapi tidak didasarkan pada ilmu.

Tafsir surat Ar Ra'd Ayat : 38-39  (Masalah Takdir)

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ۖ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ 

Allah menghapuskan sesuatu dan menetapkan sesuatu. Para ulama menjelaskan bahwa Allah menghapuskan takdir dan menetapkan takdir. Tambahan dan pengurangan pada takdir itu adalah lembaran-lembaran takdir yang ada disisi malaikat, takdir yang tidak berubah adalah takdir yang ada di lauhil mahfud.[ 1:50:04 | 12.6 MB ]  -  Download


Minggu, 05 Februari 2017

Aqidah Tohawiyah - Iman Kepada Hari Akhir

Silahkan simak dan download kajian Aqidah Tohawiyah tentang Iman kepada hari akhir yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Semarang. 

[ 1:26:13 | 9.9 MB ]  -  Download


Minggu, 15 Januari 2017

Kitab Al Kabair - Bab Keraguan dalam urusan Agama

Silahkan simak dan download kajian Kitabu Al Kabair (Bab Keraguan dalam urusan agama) yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Daarus Salaf Bukit Kencana Meteseh Semarang 


[ 23:13 | 3.0 MB ]