Laman

Minggu, 31 Desember 2023

Alqowaid alfiqhiyah: Kaidah yang kedelapan belas Alif dan lam mengandung faidah umum baik untuk jama' ataupun tunggal contoh al-insan maknanya semua manusia tidak terkecuali, demikian juga al-muslimun maknanya semua muslim.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: Kaidah yang kedelapan belas Alif dan lam mengandung faidah umum baik untuk jama' ataupun tunggal contoh al-insan maknanya semua manusia tidak terkecuali, demikian juga al-muslimun maknanya semua muslim.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 30 Desember 2023

Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Hukum hijrah bisa wajib Atau tidak wajib ataupun sunah. Perjalanan hijrah ke Madinah selama hampir setengah bulan Dengan penunjuk jalan orang musyrik

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Hukum hijrah bisa wajib Atau tidak wajib ataupun sunah. Perjalanan hijrah ke Madinah selama hampir setengah bulan Dengan penunjuk jalan orang musyrik. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mempersaudarakan shohabat di awal hijroh.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 23 Desember 2023

Siroh Nabawiyah: meninggalnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, pertama kali sakit di rumah Maimunah Rodhiyallahu 'anha kemudian dirawat di rumah Aisyah Rodhiyallahu 'anha, sakit yang dialami pertama kali adalah sakit kepala, maka ditunjuk Abu bakar sebagai imam sholat wajib.

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: meninggalnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, pertama kali sakit di rumah Maimunah Rodhiyallahu 'anha kemudian dirawat di rumah Aisyah Rodhiyallahu 'anha, sakit yang dialami pertama kali adalah sakit kepala, maka ditunjuk Abu bakar sebagai imam sholat wajib.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: Kholifah yang empat adalah Khulafaur Rosyidin almahdiyin. Sepuluh orang yang disebutkan masuk kedalam Jannah maka kita juga bersaksi mereka didalam Jannah , mereka adalah Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi waqos, Sa'id Zaid, Tholhah, Zubair, abu Ubaidah, Abdurrahman bin auf Rodhiyallahu 'anhum

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: Kholifah yang empat adalah Khulafaur Rosyidin almahdiyin. Sepuluh orang yang disebutkan masuk kedalam Jannah maka kita juga bersaksi mereka didalam Jannah , mereka adalah Abu bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi waqos, Sa'id Zaid, Tholhah, Zubair, abu Ubaidah, Abdurrahman bin auf Rodhiyallahu 'anhum.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 16 Desember 2023

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke tujuh belas seseorang yang merusak Sesuatu untuk melindungi diri karena mau disakiti oleh sesuatu tersebut maka tidak menanggung apabila sesuatu tersebut rusak atau hancur.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke tujuh belas seseorang yang merusak Sesuatu untuk melindungi diri karena mau disakiti oleh sesuatu tersebut maka tidak menanggung apabila sesuatu tersebut rusak atau hancur.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Dalil tentang hijrahnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, pertama kali yang mengetahui kedatangan beliau di Madinah adalah orang Yahudi, pertama kali yang sampai di Madinah adalah abu Salamah, Masjid Nabawiy di dekat rumah abu Ayyub Al Anshory.

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Dalil tentang hijrahnya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, pertama kali yang mengetahui kedatangan beliau di Madinah adalah orang Yahudi, pertama kali yang sampai di Madinah adalah abu Salamah, Masjid Nabawiy di dekat rumah abu Ayyub Al Anshory.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 09 Desember 2023

Aqidah thohawiyah: Kholifah yang keempat yaitu 'Ali bin Abi Tholib Rodhiyallahu 'anhu, paling banyak hadits yang menyebutkan keutamaan seseorang adalah keutamaan beliau, setiap pertempuran maka yang benar adalah beliau.

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: Kholifah yang keempat yaitu 'Ali bin Abi Tholib Rodhiyallahu 'anhu, paling banyak hadits yang menyebutkan keutamaan seseorang adalah keutamaan beliau, setiap pertempuran maka yang benar adalah beliau. Diantara manaqib beliau adalah dicintai Alloh ta'ala, seperti kedudukan Nabi Harun 'alaihissalam, termasuk ahlul bait Rosululloh shalallahu 'alaihi wassalam.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah : hajinya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam yang dikenal dengan haji wada'. Beliau berkhutbah di hari Jum'at ketika wuquf di arofah, dihadiri sekitar empat puluh ribu shohabat

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah : hajinya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam yang dikenal dengan haji wada'. Beliau berkhutbah di hari Jum'at ketika wuquf di arofah, dihadiri sekitar empat puluh ribu shohabat, kemudian dan berkhutbah di tanggal sebelas Dzulhijjah dan bersaksi telah menyampaikan risalah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 03 Desember 2023

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 1. Hukum sholat wajib lima waktu berjamaah untuk laki-laki adalah wajib walaupun terjadi khilaf. Riwayat yang menyebutkan dua puluh tujuh derajat dikatakan untuk yang lebih khusyu' atau lebih jauh dsb.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 2. Orang yang buta apabila kuat maka wajib sholat berjamaah di masjid, sholat yang berat bagi orang munafiq adalah sholat isya dan shubuh.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 3. Boleh jama'ah kedua setelah jama'ah yang pertama selesai. Dijadikan imam untuk diikuti apabila dia rusak sholatnya maka mamum tidak berdosa. Larangan mendahului imam.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 4: shof yang pertama mencontoh imam sedangkan shof yang kedua melihat shof yang pertama. Makruh sholat di belakang masjid tanpa shof yang bersambung.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 5. Boleh sholat wajib kemudian pulang dan mengimami orang yang sholat wajib. Apabila imam sholat dengan duduk maka afdholnya makmum juga sholat dengan duduk.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. kitabush sholat . Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 6: boleh anak umur tujuh tahun menjadi imam apabila hapalan banyak dan sudah mumayiz. Apabila mengimami kaum hendaknya memperhatikan orang lemah mereka.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 7. Paling jeleknya shof laki laki adalah yang paling belakang yakni paling sedikit pahalanya, hukum meluruskan shof adalah wajib dan disukai shof yang sebelah kanan. Apabila dua orang saja maka mamum di sebelah kanan imam.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 8. Tidak sah sholat di belakang shof sendirian hendaknya dia bergabung shof di depannya atau menunggu ada orang disampingnya atau sholat sendirian. Apabila bergabung dengan imam dalam keadaan imam sedang ruku' maka terjadi khilaf dianggap satu rekaat atau tidak.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 9. Anjuran mendatangi sholat dengan tenang. Apa yang luput apabila tertinggal hendaknya disempurnakan. Keutamaan sholat berjamaah.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 10. Bolehnya orang yang buta ditunjuk sebagai imam. Boleh wanita mengimami perempuan yang lain.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 10: sholat berjamaah dan imamah. 11. Bolehnya sholat di masjid yang tidak diketahui keadaan imamnya, hendaknya memperhatikan keadaan mamumnya, udzur yang diperbolehkan untuk meninggalkan sholat berjamaah. Selesai bab ini.Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan merek

Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Ayat yang berkaitan dengan bab ini, kisah berguru Nabi Musa 'alaihissalam dihadapan Nabi khoidhir 'alaihissalam. Menambah ilmu lebih penting daripada sibuk mengajar tanpa berbekal.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Pelajaran dari kisah berguru Nabi Musa 'alaihissalam diantaranya ilmu ada dua ilmu dengan belajar dan ilmu laduny, boleh menyebutkan kesulitan di dalam mencari ilmu.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 360: mengunjungi perempuan tua yang Sholihah apabila aman dari fitnah. Hadits no 361: keutamaan orang yang mengunjungi saudara diantaranya akan dicintai oleh Alloh ta'ala.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 362: seseorang yang mengunjungi karena Alloh akan disediakan tempat di Jannah. Hadits no 363: permisalan teman yang baik seperti berteman dengan pembawa minyak wangi.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 364: dinikahi wanita karena empat perkara maka pilihlah yang agamanya baik sebagai sahabat dalam kehidupan. Hadits no 365: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam suka apabila dikunjungi malaikat Jibril 'alaihissalam .
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 366: hendaknya tidak memakan makanan kita kecuali orang yang taqwa. Hadits no 367: seseorang itu tergantung dengan agama sahabat karibnya.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 368: seseorang bersama dengan orang yang dia cintai. Hadits no 369: bekal seseorang menuju akhirat dengan mencintai Alloh dan rosul Nya.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 370: seseorang bersama dengan yang dia cintai walaupun tidak pernah bertemu. Hadits no 371: hati adalah seperti pasukan yang sejenis selama mereka cocok maka akan berkumpul.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 372: kisah Uwais al-Qarni yang merupakan paling baiknya dari para tabi'in sampai sampai Umar Rodhiyallahu 'anhu meminta doa dia.
Riyadhush Sholihin. Bab 45: menziarahi orang baik dan duduk dengan mereka dan menginginkan kunjungan mereka. Hadits no 373: bolehnya meminta seseorang mendoakan kita kebaikan. Hadits no 374: keutamaan sholat di masjid Quba seperti umroh. Keutamaan tinggal di Madinah. Selesai bab ini.
Sabtu, 25 November 2023

Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Perbedaan Nabi dan rosul, pendapat yang benar tentang ayat yang pertama kali turun. hukum asal berpergian ke negeri kafir adalah Harom kecuali apabila memenuhi tiga syarat.

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Perbedaan Nabi dan rosul, pendapat yang benar tentang ayat yang pertama kali turun.  hukum asal berpergian ke negeri kafir adalah Harom kecuali apabila memenuhi tiga syarat.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Alqowaid alfiqhiyah: kaidah yang keenam belas adalah apabila melakukan sesuatu yang harom didalam suatu amalan maka terbagi dua

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah yang keenam belas adalah apabila melakukan sesuatu yang harom didalam suatu amalan maka terbagi dua: jika berkaitan dengan syarat atau bagian amalan tersebut maka tidak sah , apabila tidak berkaitan maka sah tetapi berdosa, seperti seseorang yang sholat sambil makan dan sholat memakai baju sutra untuk laki laki.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 18 November 2023

Siroh Nabawiyah: hajinya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam yang dikenal dengan haji wada', berangkat sekitar tanggal 24 dzulqo'dah di tahun yang kesepuluh

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: hajinya Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam yang dikenal dengan haji wada', berangkat sekitar tanggal 24 dzulqo'dah di tahun yang kesepuluh, dengan jumlah shohabat yang banyak, beliau berangkat di miqot ahli Madinah di dzulhulaifah. Beliau membawa sembelihan dari Madinah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: Kholifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan Rodhiyallahu 'anhu , diantara manaqib atau keutamaan beliau diantaranya beliau yang menggali sumur arruumah, mempersiapkan pasukan di perang Tabuk

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: Kholifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan Rodhiyallahu 'anhu , diantara manaqib atau keutamaan beliau diantaranya beliau yang menggali sumur arruumah, mempersiapkan pasukan di perang Tabuk, dikabarkan masuk surga dengan ujian yang dialami, dijuluki dzunnurroin karena menikah dengan dua anak Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 11 November 2023

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke lima belas adalah seseorang yang terburu buru sebelum waktunya maka dihukum dengan tidak dapat apa yang dia inginkan, seperti seseorang yang membunuh orang tua nya maka tidak dapat warisan, demikian juga minum khomr

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke lima belas adalah seseorang yang terburu buru sebelum waktunya maka dihukum dengan tidak dapat apa yang dia inginkan, seperti seseorang yang membunuh orang tua nya maka tidak dapat warisan, demikian juga minum khomr. Sebaliknya juga barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Alloh ta'ala maka akan digantikan dengan yang lebih baik.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Ushuluts tsalatsah: mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, setelah meninggal istri beliau Khodijah Rodhiyallahu 'anha dan paman beliau abu Tholib dan ditolak dakwah beliau di Thoif maka Alloh ta'ala memuliakan beliau dengan isro mi'raj di tahun ketika umur beliau 50 tahun.

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam, setelah meninggal istri beliau Khodijah Rodhiyallahu 'anha dan paman beliau abu Tholib dan ditolak dakwah beliau di Thoif maka Alloh ta'ala memuliakan beliau dengan isro mi'raj di tahun ketika umur beliau 50 tahun. Hikmah nya untuk menunjukkan kebenaran beliau bahkan mampu menggambarkan Masjidil Aqsha.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 05 November 2023

Riyadhus Salikhin Bab 44 - memuliakan para ulama dan orang orang yang mulia

Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang orang yang mulia. Penjelasan dari ayat yang dibawakan, dengan direndahkan para ulama maka akan direndahkan juga agama ini.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 348: mendahulukan orang yang paling hapal, paling mengetahui sunah, paling dulu hijrah, dan paling tua.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 349: yang dibelakang imam adalah orang yang balig dan mempunyai keutamaan. Hadits no 350: larangan ribut di dalam masjid.
Riyadhush Sholihin. Bab 44 : memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 351: didahulukan berbicara orang yang lebih tua di dalam perkara yang penting. Hadits no 352: didahulukan orang yang hapalan lebih banyak untuk dimasukkan ke dalam liang lahat.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 353: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam memberikan siwak kepada orang yang lebih besar.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 354: termasuk dari mengagungkan Alloh ta'ala dengan memuliakan orang tua dan penghafal Al-Qur'an serta pemimpin. Hadits no 355: mengasihi anak kecil dan memuliakan orang tua.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 356: mendudukkan manusia pada tempat mereka masing-masing. Hadits no 357: orang orang dekat Umar bin Khottob Rodhiyallahu 'anhu adalah para pembaca Alquran.
Riyadhush Sholihin. Bab 44: memuliakan para ulama dan orang-orang yang mulia. Hadits no 358: meninggalkan berbicara karena ada yang lebih tua. Hadits no 359: pemuda yang memuliakan orang tua akan dibalas di dunia. Selesai bab ini.
Sabtu, 04 November 2023

Siroh Nabawiyah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mengutus abu Bakr Rodhiyallahu 'anhu untuk haji di bulan Dzulhijjah tahun yang kesembilan dan utusan utusan ke berbagai negeri negeri dan tersebar da'wah

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mengutus abu Bakr Rodhiyallahu 'anhu untuk haji di bulan Dzulhijjah tahun yang kesembilan dan utusan utusan ke berbagai negeri negeri dan tersebar da'wah . Diantara nya Mu'adz bin Jabal dan abu Musa ke Yaman.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: paling mulia dari umat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam setelah abu Bakr adalah Umar bin Khottob Rodhiyallahu 'anhumaa.

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: paling mulia dari umat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam setelah abu Bakr adalah Umar bin Khottob Rodhiyallahu 'anhumaa. Beliau ditunjuk oleh abu Bakr untuk menjadi Kholifah memerintah selama sepuluh tahun dengan tegas, syaithon lari dari Umar,

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Jumat, 03 November 2023

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' (sholat sunah)

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' (sholat sunah). 1. Keutamaan banyak sujud yakni dengan banyaknya rekaat sholat yang bisa mengangkat derajat dan menghapus kesalahan. Imam Ahmad sholat tiga ratus rekaat.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' / sholat sunah. 2. Barang siapa yang sholat sunah dua belas rekaat satu hari satu malam maka dibangun untuk dia rumah di surga.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' / sholat sunah. 3. Sholat sunah attathowu' tersebut dua rekaat sebelum subuh, empat rekaat sebelum dhuhur, dua rekaat setelah dhuhur, dua rekaat setelah magrib, dan dua rekaat setelah isya.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' / sholat sunah. 4. Dua rekaat sebelum subuh lebih bagus dari dunia seisinya, bacaan yang dibaca, untuk ringkas sholatnya, disunnahkan berbaring kearah kanan setelah sholat tersebut.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 5. Sholat sunah di malam hari afdholnya adalah dua dua dan boleh empat rekaat, demikian juga di siang hari, boleh witir tujuh rekaat, sebagus bagus sholat sunah adalah sholat malam.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 6. Sholat malam hukum nya sunah. Perbedaan sholat malam, witir dan tahajud, tarawih.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 7. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam tidak pernah menambah sholat malam lebih dari sebelas rakaat dan pernah beliau lakukan di awal, tengah atau akhir malam. Sholat attathowu'adalah penyempurna sholat wajib.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 8. Larangan meninggalkan sholat malam yang biasa dilakukan. Anjuran para penghafal Al-Qur'an untuk menjaga sholat witir.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu' /sholat sunah. 9. Apabila sudah sholat witir kemudian ingin sholat lagi maka hendaknya sholat sunah mutlak atau sholat selesai wudhu dengan genap .Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 10. Awal sholat witir atau sholat malam adalah setelah sholat isya walaupun belum masuk waktu isya, dan berakhir sampai waktu adzan subuh. Apabila tidak sholat malam hendaknya sholat sunah di siang hari.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ sholat sunah. 11. Sholat Dhuha hukumnya sunah walaupun sebagian mengatakan bid'ah atau pendapat yang lain. Sholat Dhuha bisa mencukupi shodaqoh untuk setiap persendian kita.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 9: sholat attathowu'/ 'sholat sunah. 12. Sebagus bagusnya sholat Dhuha sekitar jam 9 pagi, sholatnya orang ahli taubat. Sholat sunah mutlak yaitu sholat sunah yang kita lakukan di siang atau malam hari selain di waktu terlarang berapapun banyaknya maka boleh. Selesai bab sholat attathowu'.Riyadhush Sholihin. Bab 43: memuliakan ahlul bait Rosululloh shalallahu 'alaihi wassalam dan penjelasan tentang keutamaan mereka.

Riyadhush Sholihin. Bab 43: memuliakan ahlul bait Rosululloh shalallahu 'alaihi wassalam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. Penjelasan ayat ayat yang berkaitan dengannya.
Riyadhush Sholihin. Bab 43: memuliakan ahlul Rosulullah shalallahu 'alaihi wassalam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. hadits no 346: perintah untuk memperhatikan dua perkara yaitu berpegang dengan Al-Qur'an dan memuliakan ahlul bait Rosululloh shalallahu 'alaihi wassalam. Ahlul bait nya yaitu istri beliau kemudian keluar Ali, keluarga Aqil, Ja'far, Abbas.
Riyadhush Sholihin. Bab 43: memuliakan ahlul bait Rosululloh shalallahu 'alaihi wassalam dan penjelasan tentang keutamaan mereka. hadits no 347: ucapan abu Bakr untuk memuliakan ahlul bait, keutamaan Hasan dan Husein Rodhiyallahu 'anhum. Selesai bab ini.
Sabtu, 28 Oktober 2023

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke tiga belas apabila tidak ada batasan syariah maka digunakan 'urf atau kebiasaan atau adat masyarakat yang ada seperti adat silaturahmi, berbakti kepada orang tua, ukuran jual beli dari gram ataupun liter

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke tiga belas apabila tidak ada batasan syariah maka digunakan 'urf atau kebiasaan atau adat masyarakat yang ada seperti adat silaturahmi, berbakti kepada orang tua, ukuran jual beli dari gram ataupun liter . Apabila syariah sudah menentukan batasannya maka tidak boleh ditinggalkan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Ushuluts tsalatsah : pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam , hijrahnya para shohabat ke habasyah sebagai 80 orang diantaranya Utsman bin Affan dan istrinya ruqoyah, di kirim 'amr bin 'ash untuk mengembalikan mereka

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah : pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam , hijrahnya para shohabat ke habasyah sebagai 80 orang diantaranya Utsman bin Affan dan istrinya ruqoyah, di kirim 'amr bin 'ash untuk mengembalikan mereka. Orang Quraisy memboikot Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan diletakkan perjanjian di atap Ka'bah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Jumat, 27 Oktober 2023

Riyadhus Solikhin Bab 42 - keutamaan berbuat baik kepada teman teman bapak, ibu, kerabat, istri, dan segenap orang orang yang dianjurkan untuk dimuliakan

Riyadhush Sholihin. Bab 42: keutamaan berbuat baik kepada teman teman bapak, ibu, kerabat, istri, dan segenap orang orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Hadits no 341: diantara paling baiknya kebaikan adalah seseorang menyambung silaturahmi kepada orang yang dicintai bapaknya. hadits no 342: kisah Ibnu Umar Rodhiyallahu 'Anhu memberikan keledai kepada teman bapaknya.
Riyadhush Sholihin. Bab 42: keutamaan berbuat baik kepada teman teman bapak ibu kerabat istri dan segenap orang orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Hadits no 343: keutamaan berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Hadits no 344: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam memuliakan keluarga Khodijah setelah meninggal.
Riyadhush Sholihin. Bab 42: keutamaan berbuat baik kepada teman teman bapak, ibu, kerabat istri dan segenap orang orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. hadits no 345: Keutamaan memuliakan orang Anshor karena mereka memuliakan agama. Selesai bab ini.
Rabu, 18 Oktober 2023

Riyadhush Sholihin. Bab 41: haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi

Riyadhush Sholihin. Bab 41: haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini. Larangan berkata jelek dihadapan orang tua.
Riyadhush Sholihin. Riyadhush Sholihin. Bab 41: haramnya durhaka kepada orang tua dan menyambung silaturahmi. Hadits no 336: pembagian dosa besar dan dosa kecil. Hadits no 337: diantara dosa besar adalah durhaka kepada orang tua.
Riyadhush Sholihin. Bab 41 : haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi. Hadits no 338: mencerca orang tua sendiri dengan mencerca orang tua seseorang yang lain. Hadits no 339: tidak masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahmi.
Riyadhush Sholihin. Bab 41: haramnya durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahmi. Hadits no 340: haromnya durhaka kepada ibu demikian juga banyak bertanya yang tidak bermanfaat. Selesai bab ini.
Sabtu, 14 Oktober 2023

Al ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sholallahu 'Alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdillah bin abdil mutholib bin Hasyim dari nadher yakni Quraisy dari keturunan Nabi Ismail 'Alaihissalam

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: pokok yang ketiga yaitu mengenal Nabi kita Muhammad sholallahu 'Alaihi wasallam, yaitu Muhammad bin Abdillah bin abdil mutholib bin Hasyim dari nadher yakni Quraisy dari keturunan Nabi Ismail 'Alaihissalam. Kelahiran beliau, nasab beliau, masa kecil beliau, dibelah dada beliau ketika umur 4 tahun.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Alqowaid alfiqhiyah: murajaah atau mengulang pelajaran yang telah lewat. Kaidah yang ke dua belas: diantara hukum hukum syariah ketika mengikuti yang lain maka boleh (atau tetap) tetapi ketika menyendiri tidak boleh.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: murajaah atau mengulang pelajaran yang telah lewat. Kaidah yang ke dua belas: diantara hukum hukum syariah ketika mengikuti yang lain maka boleh (atau tetap) tetapi ketika menyendiri tidak boleh. Seperti jual beli yang majhul/ tidak jelas adalah tidak boleh tapi kalau mengikuti yang lain bisa boleh.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Jumat, 13 Oktober 2023

Bulughul Maram - Kitabu Solah - Bab 8: Sujud sahwi

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi, dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 1. Definisi sujud sahwi, hukum nya wajib, adapun imam syafi'i mengatakan sunah saja. Lupa tidak tahiyat awal maka sujud sahwi sebelum salam.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 2. Hikmah sujud sahwi bahwa Nabi Muhammad sholalloh 'alaihi wassalam adalah manusia biasa, kisah beliau lupa sholat dhuhur hanya dua rekaat.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. Apabila lupa sholat dhuhur hanya dua rekaat, menambahnya lagi dua rekaat kemudian salam kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam lagi.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 4. Apabila ragu ragu antara dua rekaat atau tiga rekaat maka dipilih yang dua rekaat, apabila dengan tambahan itu menjadi sempurna maka itu kerendahan untuk syaithon.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 5. Apabila lupa tetapi ada yang lebih kuat maka salam kemudian sujud sahwi dua kali kemudian salam lagi, apabila tidak ada yang lebih yakin maka sujud sahwi kemudian salam.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 6. Apabila lupa untuk tasyahud awal dan dia sudah berdiri maka diteruskan saja tetapi kalau masih mau berdiri maka boleh duduk langsung dan tidak perlu sujud sahwi. Apabila makmum salam maka tidak perlu sujud sahwi.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 7. Apabila banyak kesalahan dan cukup sujud sahwi sekali saja. Kesimpulan pembahasan tentang sujud sahwi. Selesai tentang sujud sahwi.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 8. Empat tempat yang jelas disitu sujud tilawah. Hukum sujud tilawah adalah sunah , jumhur ulama mengatakan 15 tempat di dalam Alquran.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8: sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 9: Sujud tilawah dilakukan apabila yang membaca Sujud. Boleh sujud tilawah diatas kendaraan dan tidak perlu bertakbir ketika sujud tilawah.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 8 sujud sahwi dan selainnya dari sujud tilawah dan sujud syukur. 10. Apabila mendapatkan kenikmatan Sunah untuk sujud syukur. Bacaan sujud tilawah dan sujud sahwi serta sujud syukur adalah seperti bacaan ketika sholat lima waktu. Selesai bab ini.
Sabtu, 07 Oktober 2023

Aqidah thohawiyah : diantara Aqidah Ahlussunnah adalah menyebutkan kebaikan kepada para shohabat dan tidak menyebut mereka dengan kejelekan

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah : diantara Aqidah Ahlussunnah adalah menyebutkan kebaikan kepada para shohabat dan tidak menyebut mereka dengan kejelekan. Apabila ada hadits atau kisah yang menyebutkan kejelekan mereka boleh jadi itu adalah dusta, atau ditambah atau dikurangi, dan kalaupun shohih maka mereka dimaafkan karena mereka berijtihad bisa benar bisa salah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh nabawiyah: lanjutan perang tabuk di bulan Rajab tahun kesembilan selesai di bulan romadhon. Jauh perjalanan sekitar 15 hari dari Madinah

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: lanjutan perang tabuk di bulan Rajab tahun kesembilan selesai di bulan romadhon. Jauh perjalanan sekitar 15 hari dari Madinah kemudian karena beratnya perjalanan dan musuh yang kuat tidak terjadi peperangan, melewati ashabul hijr, kaumnya Nabi sholeh 'alaihissalam, pemerintah Saudi tidak memperbolehkan bertanam di daerah tersebut.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Rabu, 27 September 2023

Ta'lim di kota samarinda kaltim - Sebab hadits yang disampaikan secara mursal sehingga tidak diterima. Rehlah atau perjalanan mencari hadits yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin hambal, yahya bin ma'in dan ahmad bin manshur dihadapan fadhl bin dukain.

Silahkan simak dan download Ta'lim di kota samarinda kaltim 12 robi'ul Awwal 1445/ 28 September 2023: sebab hadits yang disampaikan secara mursal sehingga tidak diterima. Rehlah atau perjalanan mencari hadits yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin hambal, yahya bin ma'in dan ahmad bin manshur dihadapan fadhl bin dukain.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Samarinda Kalimantan TimurTa'lim di penajam paser utara Kaltim, Materi: keutamaan Tauhid diantaranya sebagai sebab masuk kedalam surga, dakwah nya para Rosul 'alaihimussalam adalah demikian, sebab diampuni dosa. Pembahasan ringkas tentang kaidah-kaidah yang empat.

Silahkan simak dan download Ta'lim di penajam paser utara Kaltim, 10 robi'ul awwal 1445/ 27 September 2023. Materi: keutamaan Tauhid diantaranya sebagai sebab masuk kedalam surga, dakwah nya para Rosul 'alaihimussalam adalah demikian, sebab diampuni dosa. Pembahasan ringkas tentang kaidah-kaidah yang empat.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Penajam Kalimantan Timur.Ta'lim di kota Balikpapan kaltim - Kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dipenjara, keutamaan ibadah yang dibangun diatas cinta dan harapan kepada Alloh Ta'ala.

Silahkan simak dan download Ta'lim di kota Balikpapan kaltim 11 robi'ul Awwal 1445/ 27 September 2023: kisah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah yang dipenjara, keutamaan ibadah yang dibangun diatas cinta dan harapan kepada Alloh Ta'ala.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Balikpapan Kalimantan Timur.Sabtu, 23 September 2023

Ta'lim di kuala pambuang, Materi : tujuh kaidah di dalam sifat sifat Alloh Ta'ala diantaranya bahwa sifat sifat seperti makar, demikian juga pembuat tipu daya tidaklah ditetapkan untuk Alloh Ta'ala kecuali untuk menghadapi tipu daya musuh, adapun sifat berkhianat tidak ditetapkan untuk Alloh Ta'ala karena merupakan sifat yang jelek secara mutlak.

Silahkan simak dan download Ta'lim di kuala pambuang, 7 robi'ul awwal 1445/23 September 2023. Materi : tujuh kaidah di dalam sifat sifat Alloh Ta'ala diantaranya bahwa sifat sifat seperti makar, demikian juga pembuat tipu daya tidaklah ditetapkan untuk Alloh Ta'ala kecuali untuk menghadapi tipu daya musuh, adapun sifat berkhianat tidak ditetapkan untuk Alloh Ta'ala karena merupakan sifat yang jelek secara mutlak.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Kuala Pembuang kalimantan Tengah.Rabu, 20 September 2023

Ta'lim di pangkalan bun, Materi : orang orang yang yang saling mencintai karena Alloh Ta'ala untuk mereka mimbar mimbar dari cahaya di akherat nanti yang mana para Nabi 'alaihimussalam dan para syuhada ingin mendapatkannya juga.

Silahkan simak dan download Ta'lim di pangkalan bun, 4 robi'ul awwal 1445 /20 September 2023. Materi : orang orang yang yang saling mencintai karena Alloh Ta'ala untuk mereka mimbar mimbar dari cahaya di akherat nanti yang mana para Nabi 'alaihimussalam dan para syuhada ingin mendapatkannya juga.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Pangkalan Bun Kalimantan Tengah.Sabtu, 16 September 2023

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua belas bahwa kesalahan yang tidak sengaja, lupa dan paksaan tidak berdosa seseorang apabila terjatuh padanya akan tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua belas bahwa kesalahan yang tidak sengaja, lupa dan paksaan tidak berdosa seseorang apabila terjatuh padanya akan tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al ushuluts tsalatsah: dalil pokok yang kedua mengenal agama islam diantaranya hadits Jibril 'Alaihissalam. Tanda tanda hari kiamat ada besar dan kecil. Tanda yang besar atau kubro diantaranya asap, dajal, dabah, tenggelam matahari dari barat, turun nya Nabi Isa 'alaihissalam, yajuj-majuj, gerhana yang tiga, keluarnya api yang membawa ke mahsyar.

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: dalil pokok yang kedua mengenal agama islam diantaranya hadits Jibril 'Alaihissalam. Tanda tanda hari kiamat ada besar dan kecil. Tanda yang besar atau kubro diantaranya asap, dajal, dabah, tenggelam matahari dari barat, turun nya Nabi Isa 'alaihissalam, yajuj-majuj, gerhana yang tiga, keluarnya api yang membawa ke mahsyar.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 09 September 2023

Siroh nabawiyah: perang tabuk atau perang al'usroh di tahun sembilan bulan rojab: setelah turun ayat perangilah orang orang yang tidak beriman, maka menyerang Ahlul kitab yaitu romawi, shohabat Utsman bin 'affan berinfaq dengan seribu dinar. Ali bin Abi thalib ditunjuk menjaga Madinah.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: perang tabuk atau perang al'usroh di tahun sembilan bulan rojab: setelah turun ayat perangilah orang orang yang tidak beriman, maka menyerang Ahlul kitab yaitu romawi, shohabat Utsman bin 'affan berinfaq dengan seribu dinar. Ali bin Abi thalib ditunjuk menjaga Madinah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: mencintai para shohabat, dan membenci orang yang membenci para shohabat. Hukum orang yang mencela para shohabat ada tiga, kenapa kita tidak boleh mencela shohabat yang terjatuh kedalam kesalahan.

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: mencintai para shohabat, dan membenci orang yang membenci para shohabat. Hukum orang yang mencela para shohabat ada tiga, kenapa kita tidak boleh mencela shohabat yang terjatuh kedalam kesalahan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.