Laman

Sabtu, 16 September 2023

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua belas bahwa kesalahan yang tidak sengaja, lupa dan paksaan tidak berdosa seseorang apabila terjatuh padanya akan tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua belas bahwa kesalahan yang tidak sengaja, lupa dan paksaan tidak berdosa seseorang apabila terjatuh padanya akan tetapi tetap menanggung kerusakan yang ditimbulkan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al ushuluts tsalatsah: dalil pokok yang kedua mengenal agama islam diantaranya hadits Jibril 'Alaihissalam. Tanda tanda hari kiamat ada besar dan kecil. Tanda yang besar atau kubro diantaranya asap, dajal, dabah, tenggelam matahari dari barat, turun nya Nabi Isa 'alaihissalam, yajuj-majuj, gerhana yang tiga, keluarnya api yang membawa ke mahsyar.

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: dalil pokok yang kedua mengenal agama islam diantaranya hadits Jibril 'Alaihissalam. Tanda tanda hari kiamat ada besar dan kecil. Tanda yang besar atau kubro diantaranya asap, dajal, dabah, tenggelam matahari dari barat, turun nya Nabi Isa 'alaihissalam, yajuj-majuj, gerhana yang tiga, keluarnya api yang membawa ke mahsyar.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 09 September 2023

Siroh nabawiyah: perang tabuk atau perang al'usroh di tahun sembilan bulan rojab: setelah turun ayat perangilah orang orang yang tidak beriman, maka menyerang Ahlul kitab yaitu romawi, shohabat Utsman bin 'affan berinfaq dengan seribu dinar. Ali bin Abi thalib ditunjuk menjaga Madinah.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: perang tabuk atau perang al'usroh di tahun sembilan bulan rojab: setelah turun ayat perangilah orang orang yang tidak beriman, maka menyerang Ahlul kitab yaitu romawi, shohabat Utsman bin 'affan berinfaq dengan seribu dinar. Ali bin Abi thalib ditunjuk menjaga Madinah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: mencintai para shohabat, dan membenci orang yang membenci para shohabat. Hukum orang yang mencela para shohabat ada tiga, kenapa kita tidak boleh mencela shohabat yang terjatuh kedalam kesalahan.

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: mencintai para shohabat, dan membenci orang yang membenci para shohabat. Hukum orang yang mencela para shohabat ada tiga, kenapa kita tidak boleh mencela shohabat yang terjatuh kedalam kesalahan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Rabu, 06 September 2023

Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim

Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, Alloh Ta'ala Menggandengkan kewajiban Tauhid dan birul walidain.
Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Hadits no 312: amalan yang paling mulia. Kenapa didahulukan sholat kemudian berbakti kepada orang tua kemudian jihad, tiga amalan ini sebagai tolok ukur amalan seseorang. Hadits no 313: membebaskan orang tua yang menjadi budak adalah amalan yang mulia.
Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Hadits no 314: barang siapa yang beriman kepada Alloh Ta'ala dan hari akhir, hendaklah menyambung silaturrahim. Hadits no 315: barang siapa yang menyambung silaturrahim maka Alloh Ta'ala akan menyambung dia.
Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Hadits no 316: berbuat baik kepada ibu tiga kali didahulukan baru bapak. Hadits no 317: celakanya seseorang yang mendapati orang tua nya tapi tidak memasukkan ke surga.
Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Hadits no 318: keutamaan menyambung silaturrahim yang diputus. Hadits no 319: dipanjangkan umur bisa berarti barokah, dirubah yang ditangan malaikat, terus menerus disebutkan kebaikan nya setelah kematian.
Riyadhush sholihin. Bab 40: berbakti kepada orang tua dan menyambung silaturrahim. Hadits no 320: keutamaan bersedekah kepada kerabat seperti anak paman. Hadits no 321: berjihad dengan berbakti kepada orang tua.
Minggu, 03 September 2023

*Qowaid alfiqhiyah: kaidah yang kesebelas bahwa segala wasilah atau perantara hukumnya seperti tujuan nya, seperti hukum berjalan menuju masjid adalah wajib sebagai mana hukum sholat jum'at adalah wajib demikian juga perkara yang harom, sunah, makruh dan mubah.

Silahkan simak dan download Qowaid alfiqhiyah: kaidah yang kesebelas bahwa segala wasilah atau perantara hukumnya seperti tujuan nya, seperti hukum berjalan menuju masjid adalah wajib sebagai mana hukum sholat jum'at adalah wajib demikian juga perkara yang harom, sunah, makruh dan mubah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.*Al ushuluts tsalatsah: derajat ketiga dari pokok kedua (mengenal agama Islam dengan dalil dalil nya) yaitu Ihsan: merupakan derajat paling tinggi

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: derajat ketiga dari pokok kedua (mengenal agama Islam dengan dalil dalil nya) yaitu Ihsan: merupakan derajat paling tinggi yaitu engkau beribadah seakan-akan melihat Alloh. Ihsan ada dua derajat yang tertinggi beribadah kepada Alloh dengan butuh kepada Alloh dan rasa rindu kepada Nya kemudian beribadah karena lari dan takut dari adzab..

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 27 Agustus 2023

Aqidah Thohawiyah: kita mencintai para shohabat, dan tidak berlebihan di dalam mencintai mereka. Definisi shohabat adalah orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam dan beriman kepada beliau serta meninggal diatas islam walaupun sempat murtad.

Silahkan simak dan download Aqidah Thohawiyah: kita mencintai para shohabat, dan tidak berlebihan di dalam mencintai mereka. Definisi shohabat adalah orang-orang yang bertemu Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam dan beriman kepada beliau serta meninggal diatas islam walaupun sempat murtad. Pembagian shohabat menjadi 12 tingkatan serta jumlah mereka.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah: lanjutan perang thoif, jauh nya sekitar 76 kilometer dari Mekah, masuk, bulan syawal tahun kedelapan, kisah dzul Khuwaisiroh sebagai cikal bakal khowarij. Kisah para anshor yang ridho dengan pembagian ghonimah. Selesai.

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: lanjutan perang thoif, jauh nya sekitar 76 kilometer dari Mekah, masuk, bulan syawal tahun kedelapan, kisah dzul Khuwaisiroh sebagai cikal bakal khowarij. Kisah para anshor yang ridho dengan pembagian ghonimah. Selesai.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Senin, 21 Agustus 2023

Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya

Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, tentang hak yang sepuluh.
Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya. Hadits no 303: malaikat Jibril terus menerus mewasiatkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Hadits no 304: anjuran untuk menghadiahkan kepada tetangga walaupun hanya berupa kuah masakan.
Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya. Hadits no 305: tidak beriman dengan sempurna orang yang tetangga nya tidak aman dari kejelekan dia. Hadits no 306: anjuran untuk para wanita agar bersedekah walaupun dengan kaki kambing.
Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya. Hadits no 307: jangan menghalangi tetangga apa bila ingin meletakkan kayu di rumah kita selama tidak membahayakan. Hadits no 308: barang siapa yang beriman hendaklah tidak menyakiti tetangga nya.
Riyadhush sholihin. Bab 39: hak tetangga dan wasiat tentang nya. Hadits no 309: barang siapa yang beriman hendaklah memuliakan tetangga. Hadits no 310: yang paling berhak mendapatkan hadiah diantara tetangga adalah yang paling dekat pintu nya. Hadits no 311: sebaik baik tetangga disisi Alloh Ta'ala adalah yang paling baik terhadap tetangga nya. Selesai bab ini.
Sabtu, 19 Agustus 2023

Al ushuluts tsalatsah: dalil dari pokok yang kedua mengenal tentang Islam dengan dalil dalil nya di martabat / tingkatan kedua yaitu Iman

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: dalil dari pokok yang kedua mengenal tentang Islam dengan dalil dalil nya di martabat / tingkatan kedua yaitu Iman. Iman setiap orang berbeda beda, kadang naik dan turun. Buah atau manfaat dari beriman kepada taqdir.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Qowaid alfiqhiy: kaidah kesepuluh bahwa hukum asal adat atau kebiasaan adalah boleh sampai ada syareat yang melarang seperti makanan, minuman, pakaian dsb

Silahkan simak dan download Qowaid alfiqhiy: kaidah kesepuluh bahwa hukum asal adat atau kebiasaan adalah boleh sampai ada syareat yang melarang seperti makanan, minuman, pakaian dsb. Sedangkan asal masalah ibadah adalah tidak ada syari'atnya atau harom,  sampai ada datang syareat yang membolehkan dari Alloh Ta'ala dan rosul Nya.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Selasa, 15 Agustus 2023

Riyadhus Salikhin Bab 38 Memerintahkan keluarga dan anak anak untuk taat kepada Alloh Ta'ala dan melarang mereka dari kemaksiatan.

Riyadhush sholihin. bab 38: memerintahkan keluarga dan anak anak untuk taat kepada Alloh Ta'ala dan melarang mereka dari kemaksiatan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini. Kewajiban untuk melindungi keluarga dari api neraka.
Riyadhush sholihin bab 38: memerintahkan keluarga dan anak anak untuk taat kepada Alloh Ta'ala dan melarang mereka dari kemaksiatan. Hadits no 298: kisah hasan bin Ali yang dilarang makan kurma shodaqoh. Hadits no 299: kisah umar bin abu salamah yang diperintahkan untuk makan dengan beradab.
Riyadhush sholihin. Bab 38: memerintahkan keluarga dan anak anak untuk taat kepada Alloh dan melarang mereka dari kemaksiatan. Hadits no 300: setiap kita adalah orang yang mengurus dan akan ditanya tentang apa yang dia urus. Hadits no 301 dan 302: perintah untuk menyuruh anak kecil sholat ketika umur tujuh tahun dan dipukul ketika umur sepuluh tahun karena sudah mampu menghadapi pukulan. Selesai bab ini.
Senin, 14 Agustus 2023

Riyadhush sholihin. Bab 37: berinfaq dengan yang disukai dan bagus

Riyadhush sholihin. Bab 37: berinfaq dengan yang disukai dan bagus. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, kisah orang yang bersedekah dengan barang yang jelek.
Riyadhush sholihin. Bab 37: berinfaq dengan yang disukai dan bagus. Hadits no 297: kisah abu tholhah yang berinfaq dengan kebun yang berharga, dalil boleh nya beristirahat yang syar'i. Selesai bab ini.
Minggu, 13 Agustus 2023

Siroh nabawiyah: perang thoif (bagian pertama) terjadi di bulan Syawal tahun ke delapan. Selesai dari fathu makah kemudian ke perang hunain kemudian ke thoif. Dikepung thoif selama dua puluh hari lebih tapi tetap bertahan

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: perang thoif (bagian pertama) terjadi di bulan Syawal tahun ke delapan.  Selesai dari fathu makah kemudian ke perang hunain kemudian ke thoif. Dikepung thoif selama dua puluh hari lebih tapi tetap bertahan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: Alloh Ta'ala mempunyai sifat marah dan Ridho yang tidak seperti manusia. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama nama dan sifat sifat Alloh Ta'ala. Alhusna jama' dari ahsan bukan hasan. Sifat terbagi tsubutiyah dan salbiyah. Tsubutiyah terbagi menjadi dzatiyah dan fi'liyah.

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: Alloh Ta'ala mempunyai sifat marah dan Ridho yang tidak seperti manusia. Kaidah-kaidah yang berkaitan dengan nama nama dan sifat sifat Alloh Ta'ala. Alhusna jama' dari ahsan bukan hasan. Sifat terbagi tsubutiyah dan salbiyah. Tsubutiyah terbagi menjadi dzatiyah dan fi'liyah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 06 Agustus 2023

Ushuluts tsalatsah: beriman kepada taqdir. Beriman kepada taqdir meliputi alilmu, alkitabah, almasyiah, alkholqu. Hukum meminta panjang umur, takdir ada dua mubrom dan mu'allaq.

Silahkan simak dan download Ushuluts tsalatsah: beriman kepada taqdir. Beriman kepada taqdir meliputi alilmu, alkitabah, almasyiah, alkholqu. Hukum meminta panjang umur, takdir ada dua mubrom dan mu'allaq.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Qowaid alfqhiyah. kaidah ke sembilan : air , tanah, baju, batu asalnya adalah suci. Sedangkan jiwa, harta, daging, adalah harom sampai datang apa yang menghalalkannya, seperti murtad, qishos ataupun rajam pezina.

Silahkan simak dan download Qowaid alfqhiyah. kaidah ke sembilan : air , tanah, baju, batu asalnya adalah suci. Sedangkan jiwa, harta, daging, adalah harom sampai datang apa yang menghalalkannya, seperti murtad, qishos ataupun rajam pezina.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Rabu, 02 Agustus 2023

Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga

Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini. Kewajiban suami memberi nafkah sesuai kemampuan.
Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga. Hadits no 289: infaq yang diberikan untuk keluarga lebih afdhol dari yang lain. Hadits no 290: keutamaan infaq apabila dilandasi dengan mengharapkan pahala.
Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga. Hadits no 291: apabila istri memberi nafkah maka dia mendapatkan pahala. Hadits no 292: infaq berupa makanan yang diberikan ke mulut istrinya.
Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga. Hadits no 293: nafkah seseorang kepada keluarga apabila mengharapkan pahala maka termasuk sedekah. Hadits no 294: cukup seseorang dikatakan jelek dengan menelantarkan keluarga nya.
Riyadhush sholihin. Bab 36: kewajiban nafkah untuk keluarga. Hadits no 295: tentang dua malaikat yang turun dan mendoakan orang yang berinfaq. Hadits no 296: sebagus bagus nya sedekah apabila dalam kecukupan. Selesai bab ini.
Sabtu, 29 Juli 2023

Siroh nabawiyah: lanjutan perang hunain. Ucapan: Saya Nabi tidak berdusta saya anaknya Abdul Muthalib. Seseorang yang berhasil membunuh musuh maka dia berhak memiliki apa yang ada di badan musuh nya

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: lanjutan perang hunain. Ucapan: Saya Nabi tidak berdusta saya anaknya Abdul Muthalib. Seseorang yang berhasil membunuh musuh maka dia berhak memiliki apa yang ada di badan musuh nya. Lalu dilanjutkan menuju authos dan terjadi pertempuran disana. Selesai.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: Alloh Ta'ala menjawab doa doa dan memenuhi hajat hajat. Adab adab doa, doa seseorang ada tiga kemungkinan

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: Alloh Ta'ala menjawab doa doa dan memenuhi hajat hajat. Adab adab doa, doa seseorang ada tiga kemungkinan. Seseorang berdoa maka dia meyakini bahwa Alloh Ta'ala ada, maha Kaya, maha pemurah dll.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Senin, 24 Juli 2023

Bulughul Maram - Kitabu Solah - Bab 7: Sifat solat

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7 : sifat sholat. 1: definisi sifat sholat meliputi rukun, wajib dan sunah sholat. Hadits tentang seseorang yang sholat tidak benar.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 2. Tata cara sholat, takbir dengan mengangkat tangan sejajar pundak atau telinga. Menghadapkan ujung jari kaki ke arah kiblat.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 3. Doa istiftah setelah takbirotul ihrom. Ketika sujud harus tujuh anggota badan menempel lantai. Rukun rukun sholat ada dua belas.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 4.membaca ta'awudz sebelum al-fatihah, makna syaiton arrojim adalah dirajam dengan bintang bintang atau diusir dari kebaikan dan tempat yang mulia. Kewajiban kewajiban didalam sholat yang diperbaiki dengan sujud syahwi.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 5.wajibnya tumakninah, tata cara duduk tasyahud, larangan duduk seperti duduk nya syaiton. Ketika sujud untuk mengangkat siku.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. kitabush sholat. bab 7: sifat sholat. 6. Tata cara mengangkat tangan ketika takbir. tempat mengangkat tangan ada empat, ketika takbirotul ihrom, ketika akan ruku', ketika akan i'tidal, ketika bangun dari tasyahud awal.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. kitabush sholat. bab 7: sifat sholat. 7. Wajib membaca al-fatihah ketika sholat walaupun berjamaah, cara meletakkan tangan ketika berdiri , apabila membaca al-fatihah lahn yang besar maka tidak sah.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 8. Pembahasan tentang imam apakah mengeraskan basmalah, yang benar tidak dikeraskan akan tetapi tetap dibaca dengan pelan. Pembahasan Basmalah apakah termasuk al-fatihah.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 9. Mengeraskan bacaan aamiin. Apabila tidak hafal alquran sedikitpun maka berdzikir saja, tasbih, tahmid dll.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 10. Bacaan sholat dhuhur dan Asar, rakaat satu dan dua membaca al-fatihah dan surat, adapun tiga dan empat al-fatihah saja walaupun boleh dengan surat pendek.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 11. Bacaan bacaan surat surat yang sunah dibaca di sholat lima waktu. Sholat dhuhur lebih lama dari sholat Asar.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 12. Sunah untuk membaca surat assajdah dan al insan di sholat subuh hari jumat dan terus menerus. Larangan membaca alquran ketika ruku' dan sujud.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 13: dzikir sujud dan ruku' adalah wajib kalau ditinggalkan dengan sengaja sholat nya batal demikian juga takbir intiqol, tetapi kalau lupa maka cukup sujud sahwi.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. kitabush sholat. bab 7: sifat sholat. 14: dzikir ruku', untuk makmum tidak membaca sami'alloh. Wajib untuk sujud di tujuh anggota badan yaitu dahi dan hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dua pojok jari kaki.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. bab 7: sifat sholat. 15. Tata cara sujud, diangkat siku dan dijauhkan bahkan terlihat ketiak, ini ketika sholat sendiri. Cara sifat sholat laki laki dan wanita adalah sama. Ketika sujud tangan dikumpulkan jari jari tangan supaya menghadap kiblat, kalau ruku' di lebarkan.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. bab 7: sifat sholat. 16. Ketika berdiri dari rekaat satu menuju kedua ada duduk istirohat, dan takbir intiqolnya dari sujud ke duduk, ketika mau bangkit diam saja. Dzikir duduk diantaranya dua sujud.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 17. Qunut shubuh adalah bid'ah, yang rojih bahwa qunut witir sunah, dan boleh mengangkat tangan dan makmum boleh mengaminkan.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7 : sifat sholat. 18. Makna doa qunut dari hadits hasan bin Ali, disyariatkan qunut Nazilah. Berikanlah hidayah kepadaku. bersama orang-orang yang engkau beri hidayah. Makna fii adalah ma'a demikian juga di lafadz yang berikut nya. Duduk istirahat ketika naik ke rekaat kedua, bersandar dengan tangan, takbir ketika duduk.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 19. Mendahulukan tangan ketika turun untuk sujud. Imam kepala nya ke tanah dulu baru makmum turun untuk sujud. Cara jari tangan ketika tasyahud, pandangan ke arah jari telunjuk, dan tidak menggerakkan jari telunjuk.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 20. Bacaan dzikir di tasyahud attahiyat adalah wajib, assalamu'alaka ayyuhan nabiy, dan boleh berdoa setelah tahiyat awal.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 21: bacaan sholawat setelah tasyahud adalah sunah. Sholawat Alloh kepada Nabi Muhammad sholalloh'alahi wasallam adalah penyebutan di hadapan para malaikat.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. kitabush sholat. Bab 7: sifat sholat. 22. Dzikir setelah sholawat. Berlindung dari 4 perkara dan hukum nya sunah. Dzikir sebelum salam.
Sabtu, 22 Juli 2023

Qoidah fiqhiyah: kaidah yang kedelapan yaitu bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Asal dari suatu lafadz adalah hakikatnya, asal perintah adalah wajib, asal larangan adalah harom, asal sesuatu adalah umum sampai ada yang mengkhususkan.

Silahkan simak dan download Qoidah fiqhiyah: kaidah yang kedelapan yaitu bahwa keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Asal dari suatu lafadz adalah hakikatnya, asal perintah adalah wajib, asal larangan adalah harom, asal sesuatu adalah umum sampai ada yang mengkhususkan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Ushuluts tsalatsah: beriman kepada hari akhir. Urutan perjalanan kita di hari akhir. Alam kehidupan kita ada tiga, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. Yang ditimbang pada hari qiyamat bisa berupa amalan atau badan atau lembaran catatan amalan.

Silahkan simak dan download Ushuluts tsalatsah: beriman kepada hari akhir. Urutan perjalanan kita di hari akhir. Alam kehidupan kita ada tiga, alam dunia, alam kubur dan alam akhirat. Yang ditimbang pada hari qiyamat bisa berupa amalan atau badan atau lembaran catatan amalan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Kamis, 20 Juli 2023

Riyadhus Salikhin Bab 35: hak suami atas istri

Riyadhush sholihin. Bab 35: hak suami atas istri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini bahwa laki laki mempunyai kelebihan atas wanita.
Riyadhush sholihin. Bab 35: hak suami atas istri. Hadits no 281: apabila suami mengajak istri kemudian istri menolak maka malaikat melaknatnya. Hadits no 282: larangan istri puasa sunah tanpa izin suami.
Riyadhush sholihin. bab 35: hak suami atas istri. Hadits no 283: setiap kita adalah mengurusi sesuatu dan akan diminta pertanggungjawaban nya. Hadits no 284: kerugian harta lebih ringan dari pada keimanan.
Riyadhush sholihin. Bab 35: hak suami atas istri. Hadits no 285: perintah sujud istri kepada suami nya akan tetapi tidak boleh. Hadits no 286: pentingnya keridhoan suami.
Riyadhush sholihin. Bab 35: hak suami atas istri. Hadits no 287: bidadari surga yang berkata ketika suami nya di dunia disakiti istri nya. Hadits no 288: fitnah yang paling besar bagi laki-laki adalah wanita. Selesai bab ini.
Rabu, 19 Juli 2023

Bulughul Maram Bab 6: Masjid-masjid

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid-masjid. 1: manfaat masjid di dalam syariah untuk beribadah, tempat belajar, mempersiapkan jihad dsb. Hendaklah masjid-masjid dibersihkan dan dibangun di kampung kampung.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid-masjid. 2. Sholat di masjid yang ada kuburan di dalamnya maka tidak sah. Boleh orang musyrik masuk masjid apabila ada keperluan kecuali Masjidil harom.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid-masjid. 3: larangan mengumumkan barang yang hilang dimasjid, demikian juga jual beli dan menegakkan qishos di masjid.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid-masjid. 4: boleh membuat kemah di masjid, demikian juga bermain yang ada manfaat nya seperti jihad dll, hukum tinggal di masjid.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid-masjid. 5: larangan bermegah-megahan dalam Masjid-masjid. Keutamaan membersihkan masjid.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 6: masjid masjid. 6.wajibnya sholat tahiyat masjid. Adab adab masuk masjid, dengan kaki kanan, doa dsb. Selesai bab ini.
Jumat, 14 Juli 2023

Aqidah thohawiyah: doa orang yang hidup akan sampai kepada maut, adapun sedekah orang yang hidup akan sampai kepada mayit apabila dari anak-anak nya. Bacaan alquran tidak sampai kepada mayit

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: doa orang yang hidup akan sampai kepada maut, adapun sedekah orang yang hidup akan sampai kepada mayit apabila dari anak-anak nya. Bacaan alquran tidak sampai kepada mayit. 7 amalan yang sampai kepada mayit walaupun sudah meninggal.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh nabawiyah : perang khunain atau Hawazin atau authos, terjadi di bulan syawal tahun 8 Hijriah

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah : perang khunain atau Hawazin atau authos, terjadi di bulan syawal tahun 8 Hijriah, diikuti jumlah yang banyak sampai sebagian shohabat tertipu dengan jumlah yang banyak. Kisah dzatu anwath yaitu pohon dimintai barokah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Senin, 10 Juli 2023

Bulughul Maram - Kitabu Solat - Bab 5 - Anjuran agar khusyuk dalam solat

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 5: anjaran agar khusyu' di dalam sholat. 1: definisi khusyu' merendahkan diri hati dan anggota badan, hukum nya sunah dan tidak wajib.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 5: anjuran agar khusyu' ketika sholat. 2: mendahulukan makan dari sholat dengan perincian nya. Larangan mengusap kerikil kecuali sekali saja.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab 5: anjuran agar khusyu' ketika sholat. 3: larangan menoleh ketika sholat dengan rinciannya, larangan meludah di masjid.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 5: anjuran agar khusyu' ketika sholat. 4. Anjuran untuk menyingkirkan hal hal yang mengganggu khusyu' dari gambar dan semisal nya, larangan untuk mengangkat pandangan ke atas dan bisa membuat buta, arah pandangan ketika sholat.
Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 5: anjuran untuk khusyu' ketika sholat. 5. Makhruh menahan kencing dan berak. Larangan menguap ketika sholat dalam keadaan tidak ditutup mulut nya karena dia dari syaiton. Selesai bab ini.
Riyadhus Salikhin Bab 34 - wasiat untuk berbuat baik terhadap istri

Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik terhadap istri. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini, ber Muamalat mereka dengan baik.
Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Hadits no 273: perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, kalau dibiarkan maka tetap bengkok dan boleh dibiarkan bengkok yakni dalam perkara mubah. Dan jika diluruskan akan patah yaitu perceraian.
Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Hadits no 274: larangan memukul istri dengan keras. Hadits no 275: boleh jadi ada akhlaq yang jelek dari istri tetapi ada akhlaq dia yang baik.
Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Hadits no 276: apabila istri durhaka maka dinasehati kemudian di hajr dari tempat tidur kemudian dipukul untuk dididik. Hadits no 277: hak istri yang hendak nya dilakukan suami.
Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Hadits no 278: sebagus bagus Muslimin adalah yang paling baik istrinya. Hadits no 279: yang banyak memukul istri nya bukanlah yang paling baik diantara manusia.
Riyadhush sholihin. Bab 34: wasiat untuk berbuat baik kepada istri. Hadits no 280: sebaik baik perhiasan dunia adalah perempuan sholihah, yaitu apabila dilihat menggembirakan, apabila diperintah taat serta menjaga harta dan kehormatan. Selesai bab ini.
Sabtu, 08 Juli 2023

Al ushul ats tsalatsah: beriman kepada para Rosul 'alaihimus salam. Jumlah para Rosul 313 orang, adapun para Nabi terjadi perselisihan. Definisi Rosul adalah seorang manusia, laki-laki, yang merdeka diutus kepada kaum tertentu. Kisah Nabi Daniel. Manfaat dari beriman kepada para Rosul.

Silahkan simak dan download Al ushul ats tsalatsah: beriman kepada para Rosul 'alaihimus salam. Jumlah para Rosul 313 orang, adapun para Nabi terjadi perselisihan. Definisi Rosul adalah seorang manusia, laki-laki, yang merdeka diutus kepada kaum tertentu. Kisah Nabi Daniel. Manfaat dari beriman kepada para Rosul.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Al qowaid alfiqhiyah: boleh diambil sesuatu yang harom ketika benar benar dhorurot atau terpaksa sebatas keperluan saja dan tidak boleh melebihi keperluan. Didalam perintah ada ruhshoh atau keringanan adapun larangan tidak ada ruhshoh.

Silahkan simak dan download Al qowaid alfiqhiyah: boleh diambil sesuatu yang harom ketika benar benar dhorurot atau terpaksa sebatas keperluan saja dan tidak boleh melebihi keperluan. Didalam perintah ada ruhshoh atau keringanan adapun larangan tidak ada ruhshoh.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Sabtu, 01 Juli 2023

Siroh nabawiyah: perang fathu makah bagian keempat (terakhir) : berangkat ke Mekkah kaum muslimin di tanggal 10 romadhon dan perang dengan kekerasan di tanggal 20, Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam masuk dalam keadaan tawadhu', dan tidak berpuasa. Kemudian kholid menyerang berhala mereka yang bernama uzza berupa jin perempuan. Selesai.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: perang fathu makah bagian keempat (terakhir) : berangkat ke Mekkah kaum muslimin di tanggal 10 romadhon dan perang dengan kekerasan di tanggal 20, Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam masuk dalam keadaan tawadhu', dan tidak berpuasa. Kemudian kholid menyerang berhala mereka yang bernama uzza berupa jin perempuan. Selesai.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Aqidah thohawiyah: kehendak Alloh Ta'ala ada dua : kauniyah (yang pasti terjadi baik yang diridhoi atau yang tidak) dan syar'iyah ( yang dicintai baik yang terjadi atau tidak terjadi)

Silahkan simak dan download Al Aqidah thohawiyah: kehendak Alloh Ta'ala ada dua : kauniyah (yang pasti terjadi baik yang diridhoi atau yang tidak) dan syar'iyah ( yang dicintai baik yang terjadi atau tidak terjadi). Perbedaan huruf ba di ayat alquran berupa sababiyah dan di hadits berupa pengganti, yang berkaitan dengan amalan seseorang.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Rabu, 28 Juni 2023

Khutbah iedul Adha 10 dzulhijah 1444

Silahkan simak dan download Khutbah iedul adha 1444 Hijriah: pengorbanan di jalan Alloh Ta'ala dengan jiwa dan harta harus dilandasi dengan keikhlasan bukan karena kelompok dan ingin dipuji, yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Jl Sarwo Edi, Semarang.Sabtu, 24 Juni 2023

Keutamaan sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah & Pembahasan bab menyembelih Qurban

Silahkan simak dan download kajian Keutamaan sepuluh hari di awal bulan Dzulhijjah yang melebihi jihad fi sabilillah. Diantara keutamaan hari arofah: turunnya ayat ketiga surat al-maidah, banyak orang yang dibebaskan dari neraka, syaiton merasa hina dan marah, sebagus bagus doa di hari arofah

Pembahasan sebagian permasalahan menyembelih qurban, bacaan sebelum menyembelih, larangan berqurban dengan hewan yang pincang, buta.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Sabtu, 17 Juni 2023

Al ushuluts Tsalatsah: mengenal agama Islam, rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab kitabush Alloh Ta'ala, diantaranya Alquran berbahasa Arab, Injil berbahasa siryaniyah, Taurat berbahasa ibraniyah, dan disana ada juga zabur kepada nabi Daud, shuhuf ibrohim dan musa

Silahkan simak dan download Al ushuluts Tsalatsah: mengenal agama Islam, rukun iman yang ketiga yaitu beriman kepada kitab kitabush Alloh Ta'ala, diantaranya Alquran berbahasa Arab, Injil berbahasa siryaniyah, Taurat berbahasa ibraniyah, dan disana ada juga zabur kepada nabi Daud, shuhuf ibrohim dan musa, demikian juga yang diturunkan kepada ismail, dll.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Qowaid alfiqhiyah: kaidah yang ke-enam, suatu kewajiban apabila kita tidak mampu maka tidak wajib lagi bagi kita dan dilakukan semampu nya. Demikian juga apabila kita dalam keadaan darurat maka boleh mengambil yang harom dengan perincian, definisi darurat.

Silahkan simak dan download Qowaid alfiqhiyah: kaidah yang ke-enam, suatu kewajiban apabila kita tidak mampu maka tidak wajib lagi bagi kita dan dilakukan semampu nya. Demikian juga apabila kita dalam keadaan darurat maka boleh mengambil yang harom dengan perincian, definisi darurat.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Jumat, 16 Juni 2023

Riyadhus Salikhin Bab 33 - lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah

Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan. Ayat-ayat dalam al-quran yang berkaitan dengan bab ini.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 260: perintah dari orang musyrik untuk mengusir orang-orang lemah. Hadits no 261: kisah abu bakar yang menyesal terhadap ucapan beliau kepada orang-orang lemah.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 262: keutamaan orang yang mengurus anak yatim. Hadits no 263: anak yatim bisa dari kerabat dia Atau selain kerabat.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 264: orang miskin yang sebenarnya adalah orang yang butuh tetapi tidak meminta minta. Hadits no 265: orang yang mengurus janda dan orang miskin seperti orang yang berjihad.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 266: sejelek jelek makanan adalah makanan walimah untuk orang kaya saja sedang orang miskin tidak dipanggil. Hadits no 267: keutamaan mengurus anak perempuan.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 268: keutamaan mendidik dua anak perempuan sampai baligh. Hadits no 269: kisah seorang ibu yang miskin dengan dua anak perempuan nya yang lapar.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 270: Nabi Muhammad sholallahu 'alaihi wasallam benar benar mengingatkan tentang anak yatim dan perempuan. Hadits no 271: kita ditolong dengan sebab orang lemah.
Riyadhush sholihin. Bab 33: lemah lembut kepada anak yatim dan anak perempuan serta orang lemah. Hadits no 272: carilah orang lemah, karena kita diberikan rezeki dan kemenangan dengan sebab orang lemah karena doa mereka yang ikhlas dan didengar. Selesai bab ini.