Laman

Minggu, 29 Januari 2023

Siroh nabawiyah: lanjutan perang khoibar, Nabi shallallohu 'Alaihi wasalam diracun, kedatangan ja'far dari habasyah. Pembagian rampasan perang diharomkan keledai jinak dan nikah mut'ah.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: lanjutan perang khoibar, Nabi shallallohu
'Alaihi wasalam diracun, kedatangan ja'far dari habasyah. Pembagian rampasan perang diharomkan keledai jinak dan nikah mut'ah. yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: beriman dengan hari kebangkitan. Urutan atau tertib kejadian yang ada di hari kiamat ada 12 kejadian, yang ditimbang di mizan ada tiga bentuk: amalan hamba atau badannya atau catatan amalannya. Tiupan sangkakala ada dua kali.

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: beriman dengan hari kebangkitan. Urutan atau tertib kejadian yang ada di hari kiamat ada 12 kejadian, yang ditimbang di mizan ada tiga bentuk: amalan hamba atau badannya atau catatan amalannya. Tiupan sangkakala ada dua kali.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Sabtu, 21 Januari 2023

Ushul fiqih: yang wajib bagi seorang mujtahid adalah bersungguh-sungguh untuk mencari hukum syariah yang benar

Silahkan simak dan download Ushul fiqih: yang wajib bagi seorang mujtahid adalah bersungguh-sungguh untuk mencari hukum syariah yang benar, apabila dia benar dapat dua pahala apabila salah dapat satu pahala.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Al ushuluts Tsalatsah : mengenal agama Islam dengan dalil dalilnya, yakni dengan tidak taklid atau ikut ikutan, walaupun disana ada hal hal boleh taklid. Masuknya amal di dalam keimanan. Harus berlepas diri dari syirik dan pelakunya

Silahkan simak dan download  Al ushuluts Tsalatsah : mengenal agama Islam dengan dalil dalilnya, yakni dengan tidak taklid atau ikut ikutan, walaupun disana ada hal hal boleh taklid. Masuknya amal di dalam keimanan. Harus berlepas diri dari syirik dan pelakunya

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Kamis, 19 Januari 2023

Bulughul Maram Bab : Mandi dan Hukum Junub

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 1. Dinamakan junub karena dia menjauh dari beberapa amalan sholih, maknanya air dari air yakni orang yang mengeluarkan air mani maka wajib mengguyur air di badannya.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 2. Apabila sudah jima' walaupun belum keluar maka wajib mandi. Wanita juga bisa mimpi basah.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 3. Mandi wajib dan mandi sunah. Mandi jum'at dan masuk Islam adalah wajib.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 4. Orang junub boleh membaca alquran dengan menjaga adab. Boleh seseorang yang junub langsung tidur tanpa wudhu atau mandi.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 5: tata cara mandi yang sempurna, wajib semua kulit terkena air mandi seperti belahan pantat, bawah dagu, dll. Boleh pakai handuk dan boleh tidak pakai.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 6. Wajib sampai air di semua anggota tubuh khususnya lekukan, belahan pantat. Boleh memakai handuk. Perempuan ketika mandi junub boleh tidak melepas ikatan rambut yang penting air mengenai kulit kepala.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 8: mandi dan hukum junub. 7. Orang yang junub dan haid boleh di masjid, boleh rambut wanita tidak terkena air ketika mandi junub yang afdol terkena air apalagi ketika mandi haid dan nifas. Selesai bab ini.Rabu, 18 Januari 2023

Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman

Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Ayat-ayat yang berkaitan dengannya.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 203: kedholiman adalah kegelapan di hari kiamat. Hadits no 204: kambing yang tidak bertanduk akan minta qishoh kepada yang bertanduk.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 205: darah, harta, kehormatan kaum muslimin adalah harom.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan untuk berbuat dholim dan perintah mengembalikan kedholiman. Hadits no 206: orang yang mencuri tanah maka akan digantungkan tujuh lapis tanah. Hadits no 207: hukuman untuk pelaku dholim tidak akan luput dan terangkat.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 208: Hati-hati dari do'a orang yang didholimi.Sabtu, 14 Januari 2023

Siroh nabawiyah: perang khoibar di tahun 7 ,bulan akhir muharom, masuk Islam abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi shallallohu 'alaihi wasalam. Dikepung Yahudi di benteng benteng mereka yang ada air minum dan persediaan makanan mereka.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: perang khoibar di tahun 7 ,bulan akhir muharom, masuk Islam abu Hurairah 3 tahun sebelum Nabi shallallohu 'alaihi wasalam. Dikepung Yahudi di benteng benteng mereka yang ada air minum dan persediaan makanan mereka.
 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: alam kubur bisa berapa kebun dari kebun surga ataupun lubang dari lubang neraka, letak ruh manusia setelah meninggal, sebab dihilangkan atau dikurangi azab qubur.

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: alam kubur bisa berapa kebun dari kebun surga ataupun lubang dari lubang neraka, letak ruh manusia setelah meninggal, sebab dihilangkan atau dikurangi azab qubur.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Sabtu, 07 Januari 2023

Ushul fiqih: al ijtihad yaitu mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui hukum syariah. Syarat seseorang menjadi mujtahid .

Silahkan simak dan download Ushul fiqih: al ijtihad yaitu mengerahkan kesungguhan untuk mengetahui hukum syariah. Syarat seseorang menjadi mujtahid.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Ushul Tsalatsah: bentuk ibadah berupa al isti'adzah (meminta perlindungan), istighotsah (meminta agar menghilangkan kesulitan yang sangat), menyembelih, dan nadzar. Istighotsah yang bid'ah, macam macam nadzar.

Silahkan simak dan download  Ushul Tsalatsah: bentuk ibadah berupa al isti'adzah (meminta perlindungan), istighotsah (meminta agar menghilangkan kesulitan yang sangat), menyembelih, dan nadzar. Istighotsah yang bid'ah, macam macam nadzar.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Jumat, 06 Januari 2023

Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah untuk melaksanakan amanah

Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah untuk melaksanakan amanah. Ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Definisi amanah, misalnya titipan, fardhu, dan paling berat adalah uang.Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah untuk melaksanakan amanah. Hadits no 199: ciri munafik ada tiga diantaranya ini, dan ini kembali kepada niat, amalan dan lisan seperti definisi iman.Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah melaksanakan amanah. Hadits no 200: amanah diangkat atau dihilangkan sedikit demi sedikit.Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah melaksanakan amanah. Hadits no 201: pada hari kiamat amanah dan silaturahmi akan diwujudkan Alloh Ta'ala dalam bentuk sesuatu.Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah melaksanakan amanah. Hadits no 202: bolehnya mengucapkan wahai kekasih fulan (yakni Alloh Ta'ala) bayarlah hutangku agar bisa membayar amanah.Riyadhush sholihin. Bab 25: perintah melaksanakan amanah. Lanjutan hadits no 202: abdulloh bin zubair mampu membayar hutang ayahnya bahkan masih ada kelebihan.