Laman

Sabtu, 26 November 2022

Al ushuluts tsalatsah: penjelasan diantara jenis ibadah yaitu takut, harapan dan tawakal

Silahkan simak dan download  Al ushuluts tsalatsah: penjelasan diantara jenis ibadah yaitu takut, harapan dan tawakal. Takut yang bagus adalah membawa kepada ketaatan, sedangkan takut yang jelek apabila membawa kepada putus asa dari rohmat Alloh Ta'ala. Harapan yang benar harus dengan usaha adapun apabila tanpa usaha maka sekedar angan angan yang tidak berguna

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Ushul fiqih: urutan atau tartib diantara dalil-dalil, didahulukan alquran dari yang lainnya. Ditempuh jalan aljama'/ mengumpulkan kemudian nasih mansuh kemudian tarjih dll.

Silahkan simak dan download Ushul fiqih: urutan atau tartib diantara dalil-dalil, didahulukan alquran dari yang lainnya. Ditempuh jalan aljama'/ mengumpulkan kemudian nasih mansuh kemudian tarjih dll. 
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Sabtu, 19 November 2022

Siroh Nabawiyah: lanjutan kisah alifky (tentang tuduhan terhadap 'Aisyah), perselisihan diantara shohabat karena sebab Abdulloh bin Ubay munafiq

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: lanjutan kisah alifky (tentang tuduhan terhadap 'Aisyah), perselisihan diantara shohabat karena sebab Abdulloh bin Ubay munafiq. Sebagian shohabat ada yang dicambuk karena ada yang menuduh. Alloh Ta'ala membersihkan kehormatan dari atas langit. yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: haji dan jihad bersama dengan imam baik imamnya sholih ataupun tidak

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: haji dan jihad bersama dengan imam baik imamnya sholih ataupun tidak. Hadits tentang imam Mahdi yang keluar di akhir zaman, dan sesatnya rofidhoh yang meyakini keluarnya Muhammad bin hasan al-Askari di sirdab sebagai mahdynya mereka.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Kamis, 17 November 2022

Bulughul Maram - Bab Wudhu

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : wudhu. 1. Definisi wudhu. Sunah bersiwak sebelum wudhu, tempat tempat yang bagus untuk bersiwak.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 2. Tata cara wudhu. Wajib memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan nya. Wajib membersihkan cat dll di bagian wudhu.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 3. Apabila seseorang bangun dari tidur maka hendaklah mencuci tangan. Menyempurnakan wudhu dan menyela nyela diantara jari jari.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : wudhu. 4. Jenggot yang tebal wajib mencuci bagian luar saja adapun yang tipis wajib mencuci kulitnya. Hendaklah hemat dalam menggunakan air.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 5. Keutamaan wudhu tampak putih di bekas wudhu hari kiamat, mendahulukan yang kanan adalah sunah kecuali pipi telinga dan semisalnya.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : wudhu. 6. Mengusap ubun ubun, imamah dan telinga ketika wudhu. Berurutan ketika wudhu adalah wajib.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 7. Siku dari tangan maka wajib dicuci, basmalah ada yang mengatakan wajib dibaca kalau tidak bisa tidak sah.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 8. Menggabungkan antara berkumur kumur dan memasukkan air ke hidung, harus bagian wudhu terkena air.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: wudhu. 9. Berwudhu dengan air satu gayung, dan mandi dengan 5 gayung. Doa setelah wudhu dan keutamaannya.Riyadhus Salikhin Bab 20

Riyadhush sholihin. Bab 20: menunjukan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengannya. Tingkatan dakwah yang tiga: hikmah, nasehat yang bagus, dan berdebat yang baik.Riyadhush sholihin. Bab 20: menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Hadits no 173: barangsiapa mengajak kebaikan maka dia dapat pahala seperti yang melakukan. Hadits no 174: barangsiapa mengajak kepada kesesatan maka dia dapat dosa seperti yang melakukan.Riyadhush sholihin. Bab 20: menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan atau kesesatan. Hadits no 175: untuk engkau mampu memberikan hidayah lebih bagus dari onta yang mahal.Riyadhush sholihin. Bab 20: menunjukkan dan mengajak kepada kebaikan atau kesesatan. Hadits no 176: keutamaan mempersiapkan bekal untuk orang yang perangkat.Minggu, 06 November 2022

Ushul fiqih: jenis yang keempat, keadaan kedua kalau tidak dalil maka dilakukan tarjih/ mana yang lebih kuat contohnya sholat tahiyat masjid di tiga waktu terlarang. Keadaan ketiga yaitu apabila tidak yang merojihkan.

Silahkan simak dan download Ushul fiqih: jenis yang keempat, keadaan kedua kalau tidak dalil maka dilakukan tarjih/ mana yang lebih kuat contohnya sholat tahiyat masjid di tiga waktu terlarang. Keadaan ketiga yaitu apabila tidak yang merojihkan. 
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Ushuluts tsalatsah: penjelasan tentang salah satu bentuk ibadah yaitu doa. Adab ketika berdoa, halangan dikabulkan doa, makna bahwa doa bisa menolak taqdir

Silahkan simak dan download  Ushuluts tsalatsah: penjelasan tentang salah satu bentuk ibadah yaitu doa. Adab ketika berdoa, halangan dikabulkan doa, makna bahwa doa bisa menolak taqdir

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Jumat, 04 November 2022

Bulughul Maram - Bab Menyingkirkan Najis

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : menyingkirkan najis dan penjelasannya. 1. Definisi najis, najis dilihat dari tiga perkara rasa, bau dan warnanya. minuman keras bukan najis, badan keledai tidak najis, air liur onta tidak najis.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: menyingkirkan najis dan penjelasannya. 2. Keledai tidak najis. Air mani tidak najis karena kalau itu najis akan segera dibersihkan, boleh sholat di baju yang ada mani yang sudah kering dan telah dikerik.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab: menyingkirkan najis dan penjelasannya. 3. Kencing manusia adalah najis ,orang dewasa atau kecil, hanya saja untuk bayi laki-laki diperciki dengan air yang banyak tapi tidak sampai mengalir. Darah haid adalah najis dan dihilangkannya dengan dikerik lalu dicuci sambil digosok lalu dicuci lagi dengan air.Bulughul Maram - Bab Tempat Air

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabuth Thoharoh. Bab: tempat air. 1. Larangan makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak untuk selain keduanya boleh. Hukum asal perkara dunia adalah halal sampai datang dalil yang mengharomkan, adapun perkara ibadah kebalikannya.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabuth Thoharoh. Bab 2: tempat air. Kulit binatang apabila sudah disamak/ dikeringkan walaupun dia sudah jadi Bangkai maka suci kecuali anjing dan babi, adapun kulit singa tidak boleh diduduki. Tulang gajah boleh untuk sisir.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : tempat air. 3. Tempat tempat masak orang kafir tidak boleh dipakai apabila kita ragu ada najisnya atau tidak kecuali kalau tidak ada yang lain boleh dipakai tapi dicuci dulu. Adapun apabila kita yakin itu suci maka boleh dipakai. Demikian juga boleh wudhu dari tempat orang kafir. Boleh menembel bagian cangkir yang retak dengan perak kalau sedikit. Musyrik yang najis adalah keyakinannya bukan badannya. Selesai bab ini.Riyadhus Salikhin Bab 17 - 19

Riyadhus sholihin. Bab 17: wajibnya berpegang dengan hukum Alloh Ta'ala. Penjelasan ayat-ayat yang disebutkan, diantaranya mengucapkan sami'naa wa atho'naa. Yang mengingkari hukum Alloh bisa terjatuh kepada pembatal keislaman.Riyadhus sholihin. Bab 17: wajibnya berpegang dengan hukum Alloh Ta'ala. Hadits no168: sebab turun ayat 286 /akhir surat Al-Baqaroh, untuk mengucapkan sami'naa wa atho'naa. Selesai bab ini.Riyadhus sholihin. Bab 18: larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara yang baru. Ayat ayat alquran yang berkaitan. Apabila berselisih maka dikembalikan kepada Alloh Ta'ala dan Rosul-Nya, ini menunjukkan bahwa kesepakatan umat/ ijma' adalah dalil.Riyadhus sholihin. Bab 18: larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara yang baru. Hadits no 169: hadits yang terkenal, hadits 'aisyah rodhiyallohu 'anhaa, tentang bid'ah, timbangan amalan yang tampak.Riyadhus sholihin. Bab 18: larangan dari perbuatan bid'ah dan perkara yang baru. Hadits no 170: dalil tentang memperingatkan dari bid'ah ketika khutbah. Selesai bab ini.Riyadhus sholihin. Bab 19: seseorang yang memberikan contoh kebaikan atau kejelekan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini diantaranya untuk menjadi contoh tauladan yang baik bagi orang lain, syarat nya jadi orang yang bertaqwa.Riyadhush sholihin. Bab 19: seseorang yang memberikan contoh kebaikan atau kejelekan. Hadits no 171: barangsiapa yang memberikan contoh kebaikan mendapatkan pahala orang orang yang mencontohkannya.Riyadhush sholihin. Bab 19: seseorang yang memberikan contoh kebaikan atau kejelekan. Hadits no 172: anak Nabi Adam 'alaihis salam yang membunuh mendapatkan dosa pembunuhan sampai hari akhir.