Laman

Sabtu, 25 Februari 2023

Siroh nabawiyah: pembukaan/ kemenangan wadi alquro, ketika pulang dari wadak, kisah seorang yang mencuri ghonimah, dan lembah yang ada syaitonnya.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: pembukaan/ kemenangan wadi alquro, ketika pulang dari wadak, kisah seorang yang mencuri ghonimah, dan lembah yang ada syaitonnya. 
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga sudah ada sekarang ini dan Alloh Ta'ala jadikan dia kekal. Nama nama lain untuk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, wanita paling banyak di surga dan neraka.

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: beriman dengan adanya surga dan neraka. Surga sudah ada sekarang ini dan Alloh Ta'ala jadikan dia kekal. Nama nama lain untuk surga dan kenikmatan yang ada di dalamnya, wanita paling banyak di surga dan neraka.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Rabu, 22 Februari 2023

Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan kehormatan muslimin

Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan kehormatan muslimin. Ayat-ayat yang berkaitan dengan bab ini.Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 222: mukmin satu dengan yang lain seperti bangunan. Hadits no 223: larangan menghunus senjata di masjid dan pasar.Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 224: mukmin satu dengan yang lain seperti satu jasad. Hadits no 225: barangsiapa tidak merohmati maka tidak dirohmati.Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 226: Alloh Ta'ala yang mencabut sifat rohmat pada seseorang. Hadits no 227: barangsiapa yang tidak merohmati manusia maka Alloh Ta'ala tidak merohmati dia. Hadits no 228: hendaklah meringankan sholat apabila berjamaah.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 229: Nabi sholallahu 'alaihi wasalam meninggalkan sebagian amalan karena takut kalau diwajibkan. Hadits no 230: meninggalkan wishol puasa tanpa sahur dan berbuka.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 231: meninggalkan memanjangkan sholat karena mendengar tangis anak kecil. Hadits no 232: keutamaan sholat subuh.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 233: keutamaan menutupi kesalahan-kesalahan saudara muslim. Hadits no 234: cukup seseorang dikatakan jelek dengan menghina saudaranya.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 235: larangan saling hasad.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 236: mencintai kebaikan untuk saudaranya. Hadits no 237: menolong saudaranya yang didholimi maupun yang mendholimi.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan Kehormatan muslimin. Hadits no 238: hak muslim terhadap muslim yang lain ada 6.
Riyadhush sholihin. Bab 27: memuliakan kehormatan muslimin. Hadits no 239: 7 perkara yang dianjurkan dan 7 yang dilarang. Selesai bab ini.
Sabtu, 18 Februari 2023

Alqowaid (kaidah kaidah alfiqhiyah): definisi kaidah fiqih, contohnya seperti sesuatu yang wajib apabila tidak mampu maka dilakukan semampunya, sesuatu yang harom apabila darurat maka ditempuh seperlunya.

Silahkan simak dan download Alqowaid / kaidah kaidah alfiqhiyah: definisi kaidah fiqih, contohnya seperti sesuatu yang wajib apabila tidak mampu maka dilakukan semampunya, sesuatu yang harom apabila darurat maka ditempuh seperlunya.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Al ushuluts tsalatsah: mengenal Islam dengan dalilnya, syarat syarat syahadah ada tujuh, diantara penghalang pengkafiran diantaranya ada kerancuan di dalam memahami. Bahaya mengkafirkan dengan tanpa kebenaran

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: mengenal Islam dengan dalilnya, syarat syarat  syahadah ada tujuh, diantara penghalang pengkafiran diantaranya ada kerancuan di dalam memahami. Bahaya mengkafirkan dengan tanpa kebenaran.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Kamis, 16 Februari 2023

Bulughul Maram bab 10 - Haidh

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 1. Ciri ciri darah haidh, waktu nya, hikmah adanya darah haidh. Macam macam darah yang keluar pada wanita.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. Darah istihadhoh darah yang keluar karena urat yang sakit, Ciri-ciri darah tersebut.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 3: pembahasan luas tentang istihadhoh, tetap sholat dan tidak perlu mandi, afdhol nya berwudhu setiap sholat.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 4. Apabila setelah haidh keluar cairan kuning atau keruh maka tidak dianggap, karena dia sudah suci dan harus sholat.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 5. Larangan mendatangi istri dalam keadaan haidh apabila jima' adapun selainnya boleh. Apabila melakukan hal tersebut maka terjatuh dalam dosa besar hendaklah bertaubat dan tidak perlu kafaroh.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 6: perempuan haidh tidak sholat dan tidak puasa, dengan mengganti puasa dan tidak perlu mengganti sholat, dan ini menunjukkan kurangnya agama wanita. Perempuan haidh tidak boleh melakukan thowaf.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 10: haidh. 7. Perempuan yang nifas (keluar darah setelah selesai melahirkan) hukumnya seperti perempuan haidh. Tidak ada batasan paling sedikit dan paling lamanya nifas. SELESAI KITAB ATH THOHAROH. ****Minggu, 12 Februari 2023

Siroh nabawiyah: pembukaan wilayah fadak dikalahkan tanpa perang karena takut, difinisi fai, pembagian kepada siapa saja.

Silahkan simak dan download Siroh nabawiyah: pembukaan wilayah fadak dikalahkan tanpa perang karena takut, difinisi fai, pembagian kepada siapa saja, yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: makna murur di dalam surat Maryam ada 4 pendapat: lewat, masuk, hadir, merasakan panas demam. Telaga sebelum mizan, shirat setelah mizan. Mizan bisa dilihat demikian juga maut.

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: makna murur di dalam surat Maryam ada 4 pendapat: lewat, masuk, hadir, merasakan panas demam. Telaga sebelum mizan, shirat setelah mizan. Mizan bisa dilihat demikian juga maut.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Minggu, 05 Februari 2023

Ushul fiqih: pembahasan terakhir buku ini tentang taqlid, ada yang mengatakan wajib taqlid terhadap 4 madzhab, yang benar tidak boleh bahkan untuk tetap mengikuti dalil. Orang yang taqlid bukan seorang yang berilmu

Silahkan simak dan download Ushul fiqih: pembahasan terakhir buku ini tentang taqlid, ada yang mengatakan wajib taqlid terhadap 4 madzhab, yang benar tidak boleh bahkan untuk tetap mengikuti dalil. Orang yang taqlid bukan seorang yang berilmu. SELESAI....

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Sabtu, 04 Februari 2023

Al ushuluts Tsalatsah: mengenal agama Islam dengan dalil mengokohkan keyakinan dan terjauh dari taqlid. Orang munafiq bisa dia dikatakan sebagai muslim tapi bukan sebagai seorang yang beriman. Pembatal keislaman diantaranya tidak berlepas diri dari kesyirikan dan membantu orang kafir untuk menghancurkan muslim.

Silahkan simak dan download Al ushuluts Tsalatsah: mengenal agama Islam dengan dalil mengokohkan keyakinan dan terjauh dari taqlid. Orang munafiq bisa dia dikatakan sebagai muslim tapi bukan sebagai seorang yang beriman. Pembatal keislaman diantaranya tidak berlepas diri dari kesyirikan dan membantu orang kafir untuk menghancurkan muslim.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Jl Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman

Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 209: larangan memberikan hadiah untuk pengumpul zakat. Hadits no 210: hendaklah orang yang dholim untuk minta halal dari orang yang didholimi.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 211: muslim yang utama adalah yang kaum muslimin selamat dari lidah dan tangan dia. Hadits no 212: orang yang mencuri ghonimah termasuk dholim.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 213: kehormatan darah dan kehormatan kaum muslimin seperti keutamaan Mekah.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 214: dosa besar bersumpah palsu untuk mendapatkan harta. Hadits no 215: ancaman mengambil harta dengan tidak benar walaupun berupa jarum.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 216: dengan sebab mencuri baju mendapatkan adzab masuk neraka. Hadits no 217: hutang menyebabkan tidak dihapuskan kesalahan.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 218: orang yang benar-benar bangkrut. Hadits no 219: barangsiapa yang mengambil hak orang lain maka dia mengambil potongan neraka.Riyadhush sholihin. Bab 26: larangan berbuat dholim dan perintah untuk mengembalikan kedholiman. Hadits no 220: barangsiapa yang membunuh hidupnya menjadi sempit. Hadits no 221: menyia nyiakan harta termasuk kedholiman. Selesai bab ini.Bulughul Maram Bab 9 - Tayamum

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitab Thoharoh. Bab ke 9. Tayamum. 1. Definisi tayamum. Tayamum adalah pengangkat hadas. Melakukan tayamum ketika sudah mencari air dan tidak ada. Apabila diberi air afdol nya tidak menerima dan memilih tayamum saja.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 9: tayamum. 2. Tata cara tayamum dengan menepuk tanah sekali kemudian meniup debu di telapak tangan lalu mengusap wajah lalu telapak tangan sekali saja.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 9: tayamum. 3: debu adalah wudhu nya seorang muslim, apabila dia tayamum kemudian sholat dan dia mendengar suara air maka dia hendaklah membatalkan sholat nya dan berwudhu lalu sholat.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 9: tayamum. 4. Apabila selesai sholat dengan tayamum kemudian dapat air maka tidak perlu diulangi. Orang yang sakit kemudian junub boleh tayamum apabila takut semakin sakit kalau mandi.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab ke 9: tayamum. 5. Apabila luka ada balutan kemudian junub maka mandi dan mengusap balutan. Apabila luka dan tidak dibalut lalu junub maka mandi atau wudhu kemudian tidak dikenakan air luka tersebut dan tayamum. Selesai bab tayamum.