Laman

Sabtu, 13 Juli 2024

Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi adalah keluar air di sela sela jari tangan beliau di perang Hudaibiyah, demikian juga doa beliau ketika minta hujan langsung dikabulkan

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi adalah keluar air di sela sela jari tangan beliau di perang Hudaibiyah, demikian juga doa beliau ketika minta hujan langsung dikabulkan demikian juga berhenti hujan dengan seketika sampai sampai langit di Madinah awannya seperti mahkota, mu'jizat yang lain adalah doa kehancuran untuk Quraisy sampai mereka memakan bangkai.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Aqidah thohawiyah: al jama'ah atau bersatu adalah Haq dan kebenaran sedangkan perselisihan adalah ketergelinciran/ penyimpangan dan adzab

Silahkan simak dan download Aqidah thohawiyah: al jama'ah atau bersatu adalah Haq dan kebenaran sedangkan perselisihan adalah ketergelinciran/ penyimpangan dan adzab. Berkata Abdulloh bin Mas'ud Radhiyallahu 'anhu perselisihan adalah kejelekan. Perselisihan ada dua, yang pertama adalah attanawwu' seperti bacaan ruku' atau sujud yang berbeda beda maka ini boleh, yang kedua attadhod seperti pemikiran qodariyah dan jabariyah maka ini dilarang.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Kamis, 11 Juli 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitab azzakat. Muqaddimah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitab azzakat. Muqaddimah. 1. Definisi zakat, diantaranya ada lima yaitu tanaman, emas, binatang ternak, madu ( diperselisihkan) , barang dagangan (diperselisihkan) . Diwajibkan zakat tahun yang kedua hijrah.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitab azzakat. Muqaddimah. 2. Hadits Anas bin Malik Rodhiyallahu 'anhu ketika diutus oleh abu bakar Rodhiyallahu 'anhu untuk mengambil zakat dari orang orang Bahrain sebagai mana Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam memerintahkan untuk setiap lima onta satu domba.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitab: azzakat. 3. Lanjutan Hadits Anas bin Malik Rodhiyallahu 'anhu : larangan untuk mengeluarkan zakat binatang ternak yang sudah tua atau buta dan kambing yang sangat bau, batasan zakat perak.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitab: azzakat. 4. Zakat sapi untuk setiap tiga puluh ekor adalah mengeluarkan satu ekor sapi yang berumur satu tahun , untuk empat puluh ekor adalah mengeluarkan satu ekor sapi yang berumur dua tahun. Diambil zakat di rumah pemilik harta.
Jumat, 05 Juli 2024

Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia

Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Beberapa ayat yang berkaitan dengan bab ini, permisalan kehidupan dunia seperti air hujan yang mengguyur bumi menumbuhkan tanaman yang kemudian hancur.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Lanjutan ayat ayat yang berkaitan dengan bab ini , kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau, dan kesenangan yang menipu.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Hadits no 457: demi Alloh tidaklah kemiskinan yang ditakutkan menimpa umat ini, bahkan harta yang melimpah ruah itulah yang ditakutkan, sebagai mana orang yang terdahulu Hancur dengannya.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di dunia. Hadits no 457: diantara yang ditakutkan adalah diluaskan dunia bagi umat Islam. Hadits no 458: dunia ini adalah manis (mewakili rasa) dan hijau (mewakili pandangan).
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di dunia. Hadits no 459: tidak ada kehidupan yang sebenarnya kecuali kehidupan akhirat. Hadits no 460: mengikuti mayit ke kuburan yaitu keluarga, harta dan amalannya.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Hadits no 461: orang yang paling nikmat di dunia tetapi penghuni neraka akan lupa kesenangan nya di akhirat nanti. Hadits no 462: permisalan dunia seperti air yang tersisa di jari tangan.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Hadits no 463: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam pernah melewati bangkai kambing kemudian menyebutkan dihadapan para shohabat Rodhiyallahu'anhum bahwa dunia di sisi Alloh Ta'ala lebih rendah daripada bangkai kambing yang cacat.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: Keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Hadits no 464: orang orang yang banyak hartanya di dunia maka mereka adalah orang orang yang sedikit nanti pada hari kiamat kecuali orang yang bersedekah, keutamaan orang yang tidak melakukan kesyirikan.
Riyadhush Sholihin. Bab 55: keutamaan Zuhud di kehidupan dunia. Hadits no 465: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam tidak suka harta yang banyak disisinya kecuali beliau sedekahkan. Hadits no 466: anjuran untuk melihat kepada yang lebih rendah di dalam masalah dunia.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 5: perkara perkara setelah penguburan mayat

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 5: perkara perkara setelah penguburan mayat. 1. Perempuan yang banyak ziarah kubur akan dilaknat, larangan meratapi mayat.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 5: perkara perkara setelah penguburan mayat. 2. jenazah diadzab di kuburan apabila dia diratapi hal ini apabila mayit mewasiatkan agar dia diratapi atau contoh yang dia ajarkan atau semisalnya. Boleh menangis karena meninggal orang yang dia cintai tetapi tidak lebih dari tiga hari.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 5: perkara perkara setelah penguburan. 3. Boleh menguburkan mayat di malam hari, disunnahkan untuk membuatkan makanan bagi keluarga jenazah dan tidak memberatkan keluarga jenazah. Disunnahkan untuk menghibur keluarga mayit.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 5: perkara perkara setelah penguburan. 4 . Doa doa ketika menziarahi kuburan, meminta keselamatan dari adzab adalah paling besarnya yang diminta. Larangan untuk mencerca mayit kecuali dalam masalah jarh watta'dil. Selesai kitabul jenazah. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
Sabtu, 29 Juni 2024

Al aqidah aththohawiyah: sihir terbagi dua : yang pertama berupa jampi jampi dan mantra mantra maka ini muncul dari bantuan syetan maka dihukumi kafir

Silahkan simak dan download Al aqidah aththohawiyah:  sihir terbagi dua : yang pertama berupa jampi jampi dan mantra mantra maka ini muncul dari bantuan syetan maka dihukumi kafir, yang kedua berupa obat obatan atau butiran butiran dari tumbuhan dll maka hukumnya tidak kafir dan dihukum sesuai kejahatannya. Imam Syafi'i Rohimahulloh Ta'ala mengatakan apabila engkau melihat seseorang mampu berjalan diatas air dan terbang di udara maka jangan tertipu.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mengabarkan Abbas tentang harta yang dia simpan dibawah pintunya demikian juga mengabarkan Umair bin Wahb perkara yang dia inginkan

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mengabarkan Abbas tentang harta yang dia simpan dibawah pintunya demikian juga mengabarkan Umair bin Wahb perkara yang dia inginkan. Makanan yang sedikit menjadi banyak dengan doa beliau di perang Tabuk dan khondaq, demikian juga yang beliau berikan kepada abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 23 Juni 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah yang ke dua puluh delapan yaitu barang siapa yang membayar untuk saudaranya sesuatu yang wajib seperti hutang dsb maka boleh bagi dia menarik kembali apabila dia berniat untuk menarik kembali

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah yang ke dua puluh delapan yaitu barang siapa yang membayar untuk saudaranya sesuatu yang wajib seperti hutang dsb maka boleh bagi dia menarik kembali apabila dia berniat untuk menarik kembali. Tetapi apabila dia sudah mengikhlaskan maka tidak boleh menarik lagi, demikian juga harus untuk sesuatu yang tidak butuh niat apabila perlu niat seperti membayar zakat atau kafaroh maka harus dengan izin orang yang dibayarkan.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 22 Juni 2024

Al Ushuluts tsalatsah: diantara bentuk thogut adalah orang orang yang berhukum dengan selain hukum Alloh Ta'ala dan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: diantara bentuk thogut adalah orang orang yang berhukum dengan selain hukum Alloh Ta'ala dan ini berkaitan dengan tauhid rububiyah karena Alloh Ta'ala adalah dzat yang mengatur alam semesta maka Alloh Ta'ala yang berhak menentukan hukum. barang siapa berhukum dengan selain hukum Alloh maka bisa jadi kafir atau fasiq atau dholim, sebagai mana seseorang yang meyakini zina itu harom tetapi dia melakukan perzinaan maka dia seperti seorang muslim yang melakukan dosa besar.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Senin, 17 Juni 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam . Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam . Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 1. Boleh mengantar jenazah didepan mayit atau disamping atau dibelakangnya. Sebagian berpendapat pemberi syafaat adalah didepan mayit. Afdholnya berjalan menuju kuburan ketika mengantar jenazah, hukum wanita mengantar jenazah adalah makruh.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 2. Disunnahkan ketika melihat jenazah untuk berdiri disebutkan karena untuk memuliakan Alloh Ta'ala dzat yang mencabut ruhnya. Sunah untuk memasukkan mayit dari arah tempat kakinya nanti diletakkan.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 3. Disunnahkan mengucapkan بسم الله وعلى ملة رسول لله , afdholnya untuk didalamkan dan diluaskan kuburan, larangan mematahkan tulang mayit, wajah mayit menghadap kiblat.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 3. Disunnahkan mengucapkan بسم الله وعلى ملة رسول لله , afdholnya untuk didalamkan dan diluaskan kuburan, larangan mematahkan tulang mayit, wajah mayit menghadap kiblat.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 4. Mematahkan tulang mayit seperti mematahkan tulangnya ketika hidup haditsnya dhoif maka maknanya benar, afdhol nya bagi seorang muslim untuk dibuat liang lahat kecuali apabila tanahnya pasir atau kurang bagus maka boleh berupa galian saja atau syaq.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 5. Bagusnya tanah di kuburan lebih tinggi dan tidak ditambah dari luar. Larangan mengapur kuburan dan duduk serta membangun kuburan. Untuk seseorang duduk diatas bara lebih bagus bagi dia dari pada duduk diatas kuburan , demikian juga larangan berjalan diatas kuburan muslim.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 4: menguburkan jenazah. 6. Tidak ada Sunnahnya melempar tanah ke kuburan, boleh untuk digali kuburan yang sudah hancur menjadi tanah dan diganti dengan mayit yang baru, Sunah untuk dibuat kuburan muslim khusus. Disunnahkan untuk mendoakan mayit setelah selesai dikuburkan, mentalqin mayit setelah dikuburkan adalah bid'ah.
Minggu, 16 Juni 2024

Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala

Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Ayat ayat yang berkaitan dengan bab ini ، orang yang terdahulu apabila dibacakan ayat ayat mereka bersujud dalam keadaan menangis.
Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Hadits no 446: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mendengar bacaan dari shohabat maka beliau menangis. Hadits no 447: kalau kita mengetahui apa yang Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam ketahui maka akan banyak menangis dan sedikit tertawa.
Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Hadits no 448: tidak akan tersentuh neraka orang yang menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Hadits no 449: orang yang menangis sendirian mendapatkan naungan Alloh Ta'ala.
Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Hadits no 450: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam menangis sampai suara tangisannya seperti air yang mendidih. Hadits no 451: keutamaan ubay bin Ka'ab Rodhiyallahu 'anhu karena menangis ketika disebut namanya oleh Alloh Ta'ala.
Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala. Hadits no 452: Ummu aiman Rodhiyallahu 'anha menangis ketika mengingat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam. Hadits no 453: abu bakar Rodhiyallahu 'anhu adalah shohabat yang hatinya lembut dan mudah menangis.
Riyadhush Sholihin. Bab 54: keutamaan menangis karena takut kepada Alloh Ta'ala . Hadits no 454: kisah Abdurrahman bin auf yang menangis ketika mengingat mus'ab bin Umair Rodhiyallahu 'anhum. Hadits no 455: hadits tentang tetesan air mata karena menangis. Hadits no 456: para shohabat Rodhiyallahu'anhum menangis ketika mendengar nasehat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam.
Khutbah Iedul Adha 1445 / 2024 : pengorbanan seorang anak Adam yang sia sia dan tidak diterima

Silahkan simak dan download Khutbah Iedul Adha 1445 / 2024 : pengorbanan seorang anak Adam yang sia sia dan tidak diterima, yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Jl Sarwo Edi, Semarang.Sabtu, 15 Juni 2024

Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam dengan doa beliau maka terjatuh suroqoh bin Malik Rodhiyallahu 'anhu yang ingin menangkap beliau saat hijrah ke Madinah

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam dengan doa beliau maka terjatuh suroqoh bin Malik Rodhiyallahu 'anhu yang ingin menangkap beliau saat hijrah ke Madinah kemudian beliau melepaskan suroqoh bin Malik, Demikian juga doa beliau kepada utaibah bin Abi lahab maka dibunuh oleh binatang buas ketika dia di Syam.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al aqidah thohawiyah: kita tidak membenarkan para dukun dan paranormal yang mengaku mengetahui ilmu ghaib

Silahkan simak dan download Al aqidah thohawiyah: kita tidak membenarkan para dukun dan paranormal yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Kuhan atau dukun adalah orang yang menjadi tempat sandaran manusia yang berhubungan dengan syaithon yang mencuri berita dari langit kemudian dicampur dengan seribu kedustaan. Adapun perkiraan cuaca tidak termasuk yang dilarang karena berkaitan dengan sesuatu yang bisa dirasakan. 'Arrof orang yang mengaku banyak pengetahuan terhadap sesuatu yang akan datang, bisa berupa tukang ramal, atau dukun.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 09 Juni 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 27, segala sesuatu yang telah tersibukkan maka tidak bisa disibukkan lagi. Seperti barang yang sudah digadaikan maka tidak bisa digadaikan lagi

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 27, segala sesuatu yang telah tersibukkan maka tidak bisa disibukkan lagi. Seperti barang yang sudah digadaikan maka tidak bisa digadaikan lagi, demikian juga sesuatu yang sudah di waqofkan maka tidak bisa diperjualbelikan atau dihadiahkan, demikian sesuatu yang sudah disewakan maka tidak boleh disewakan lagi sampai selesai waktu sewa tersebut atau ada izin dari yang bersangkutan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala mengutus para Rosul 'alaihimussalam untuk setiap umat agar mereka menyembah Alloh Ta'ala saja dan menjauhi thogut

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala mengutus para Rosul 'alaihimussalam untuk setiap umat agar mereka menyembah Alloh Ta'ala saja dan menjauhi thogut. Makna umat di dalam Al-Quran ada empat makna, bisa bermakna sekelompok manusia, atau pemimpin, atau agama ataupun waktu. Diantara pimpinan thogut adalah iblis dan dia dari golongan jin diciptakan dari pojok atau lidah dari kobaran api (maarijinnar).

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 01 Juni 2024

Riyadhush Sholihin. Bab 53: mengumpulkan antara takut dan harapan

Riyadhush Sholihin. Bab 53: mengumpulkan antara takut dan harapan. Ayat ayat yang berkaitan dengan bab ini, hendaknya mengumpulkan antara rasa takut dan harapan akan tetapi apabila dalam keadaan sakit untuk memperbanyak harapan.
Riyadhush Sholihin. Bab 53: mengumpulkan antara takut dan harapan. Ayat ayat yang berkaitan dengan bab ini, kadang kadang Alloh Ta'ala mengumpulkan harapan dan rasa takut dalam satu ayat atau dua atau beberapa ayat, harapan bersama maksiat dan jauh dari ketaatan adalah tipuan dan syaithon.
Riyadhush Sholihin. Bab 53: mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Hadits no 442: kalaulah sekiranya seorang mukmin mengetahui apa yang disisi Alloh Ta'ala dari siksaan maka tidak akan tamak seorangpun terhadap surgaNya. Hadits no 444: jenazah yang Sholeh ketika diangkat diatas pundak maka dia mengatakan cepatkanlah aku.
Riyadhush Sholihin. Bab 53: mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Lanjutan Hadits no 444: jenazah yang tidak Sholeh mengatakan wahai celakanya kemana mereka membawa pergi. Hadits no 445: surga dan neraka lebih dekat dari tali sandal.
Sabtu, 25 Mei 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 26: apabila semua berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak tahu siapa yang pantas mendapatkan hak tersebut dan tidak ada kelebihan atau keutamaan untuk salah satunya maka dilakukan undian , ini terjadi baik berupa masalah yang berkaitan dengan talak atau membebaskan budak, atau adzan atau shof awal dll. Undian bisa dengan lempeng uang atau kertas dll..

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 26: apabila semua berhak untuk mendapatkan haknya atau tidak tahu siapa yang pantas mendapatkan hak tersebut dan tidak ada kelebihan atau keutamaan untuk salah satunya maka dilakukan undian , ini terjadi baik berupa masalah yang berkaitan dengan talak atau membebaskan budak, atau adzan atau shof awal dll. Undian bisa dengan lempeng uang atau kertas dll..

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala utus di setiap umat seorang Rosul untuk menyembah Alloh Ta'ala semata dan menjauhi thogut

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala utus di setiap umat seorang Rosul untuk menyembah Alloh Ta'ala semata dan menjauhi thogut. Para Nabi 'alaihimussalam seperti saudara satu bapak dengan ibu yang berbeda beda maksudnya mereka semua mengajak Kepada tauhid walaupun syariat berbeda ataupun zaman yang berbeda. Makna Hadits tentang jangan kalian melebih-lebihkan saya dari para Nabi yang lain diantaranya karena untuk tawadhu, atau jangan melebih-lebihkan karena kelompok dan golongan atau hal ini diungkapkan sebelum dikabarkan bahwa beliau paling afdhol dsb.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Jumat, 24 Mei 2024

Riyadhush Sholihin. Bab 52: keutamaan berharap

Riyadhush Sholihin. Bab 52: keutamaan berharap. Ayat yang berkaitan dengan bab ini, kisah hamba Sholih dari kaum nya Fir'aun yang menyerahkan urusannya kepada Alloh ta'ala.
Riyadhush Sholihin. Bab 52: keutamaan berharap. Hadits no 440: Alloh Ta'ala lebih gembira terhadap taubatnya seseorang dari orang yang kehilangan kendaraan dan bekal. Hadits no 441: hendaknya seseorang berbaik sangka terhadap Alloh Ta'ala dalam empat perkara menjawab doa, menerima taubat, mengampuni ketika istighfar, membalas kebaikan amalan kita.
Riyadhush Sholihin. Bab 52: keutamaan berharap. Hadits no 443: sebab Alloh Ta'ala mengampuni dosa dalam hadits ini ada tiga yaitu berdoa sambil berharap, istighfar, kemudian tauhid.
Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 1. Hukum menyolatkan jenazah adalah fardhu kifayah, bahkan orang yang berzina atau bunuh diri wajib disholatkan, akan tetapi imam atau orang yang berpengaruh boleh tidak menyolatkan sebagai pelajaran. Boleh menyolatkan jenazah di kuburan apabila baru saja dikuburkan.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 2. Disukai untuk mengumumkan kematian agar banyak yang menyolatkan tapi jangan lewat mikrofon masjid, boleh sholat ghoib apabila tidak ada yang menyolatkan jenazah di tempat dia meninggal mBulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 3. Untuk laki-laki disholatkan di arah kepala sedangkan wanita di arah tengah. Boleh menyolatkan jenazah di masjid sebagai mana dilakukan terhadap abu Bakr dan Umar Rodhiyallahu 'anhuma.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 4. Jumlah takbir sholat jenazah ada 4, boleh 5 tetapi afdhol nya 4, doa doa yang dicontohkan Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 5. Memelankan ketika membaca bacaan di sholat jenazah, riwayat imam albaihaqy yang menjelaskan urutan dan bacaan sholat jenazah diawali di takbir yang pertama alfatihah kemudian takbir kedua dengan sholawat kemudian takbir ketiga dan keempat dengan bacaan untuk mayit.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 3: menyolatkan jenazah. 6. Boleh membaca dengan doa apapun di takbir ketiga dan keempat, untuk mempercepat proses jenazah baik memandikan lalu mengkafani lalu menyolatkan dan menguburkannya, adapun langkah pelan pelan dan melambatkan adalah bid'ah.Kamis, 23 Mei 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. kitabul jenazah. Pembahasan 2: mengkafani jenazah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. kitabul jenazah. Pembahasan 2: mengkafani jenazah. 1. Mengkafani jenazah hukum nya Fardu kifayah, kain kafan afdholnya berwarna putih, tiga lapis, boleh juga dengan bajunya, dan hendaknya membaguskan kafan dan tidak mewah.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 2: mengkafani jenazah. 2. Apabila terpaksa maka boleh dua orang dalam satu kafan, orang yang mati syahid boleh tidak dikafani dan boleh tidak disholatkan. Tata cara mengkafani jenazah secara ringkas, tiga lapis yang benar yang paling bawah adalah yang paling bagus dan paling luas.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 2: mengkafani jenazah. 3. Disebutkan tata cara mengkafani jenazah di kitab Al Mughni, paling bawah paling bagus dan luas kemudian semua diberi minyak wangi dan kapur Barus, boleh untuk diikat. Yang memandikan jenazah boleh suami atau istrinya yang didahulukan yang mendapatkan wasiat.Sabtu, 18 Mei 2024

Al aqidah thohawiyah: lanjutan beriman kepada tanda tanda hari kiamat. Barang siapa menghafal ayat satu sampai sepuluh dari surat Al Kahfi maka terlindungi dari fitnah Dajjal

Silahkan simak dan download Al aqidah thohawiyah: lanjutan beriman kepada tanda tanda hari kiamat. Barang siapa menghafal ayat satu sampai sepuluh dari surat Al Kahfi maka terlindungi dari fitnah Dajjal, dia muncul selama 40 hari, satu hari seperti satu tahun dan seterusnya. Nabi Isa 'alaihissalam turun disamping menara putih di Damaskus sambil memegang sayap dua malaikat.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam adalah terbelahnya bulan menjadi dua bagian ketika orang orang Quraisy meminta ayat,

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: diantara mu'jizat Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam adalah terbelahnya bulan menjadi dua bagian ketika orang orang Quraisy meminta ayat, maka orang-orang Quraisy bertanya kepada suku suku atau qobilah di sekitar mereka apakah malam tersebut terbelah bulan ternyata mereka melihat demikian juga, ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukanlah sihir.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Jumat, 17 Mei 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 1: memandikan jenazah

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 1: memandikan jenazah. 1. Hendaknya dibayar hutang mayit karena ruhnya tertahan dari tempat nya yang mulia dan bukan berarti disiksa. Disunnahkan ketika memandikan dengan air dan daun Bidara. Ketika memandikan ditelanjangi dan ditutup aurot mugholadoh/ besar ditutup antara pusar dan lutut.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembahasan 1. Memandikan jenazah. 2. Tata cara lengkap memandikan jenazah. Disunnahkan untuk dimandikan 3 atau 5 atau 7 kali yang wajib adalah dimandikan sekali. Pertama tama dibersihkan najisnya dengan dipegang perut nya lalu di wudhu kan, dibersihkan gigi dan hidung nya baru kemudian dimandikan sekujur tubuhnya.Kamis, 16 Mei 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah - Pembukaan

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. 1. Hadits 1: anjuran untuk memperbanyak mengingat kematian. Hadits 2: larangan berdoa untuk mati karena musibah yang dialami, kecuali kalau takut fitnah dalam agama boleh.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. 2. Hadits 3: tanda tanda Khusnul khatimah. Hadits 4: keutamaan mentalqin dengan syahadat. Hadits 5: bid'ah nya yasinan, hadits yang berkaitan tentang ini dhoif karena abu Utsman dan bapaknya majhul, kalaupun shohih yang dimaksud ketika mau meninggal bukan setelah meninggal.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabul jenazah. Pembukaan. 3. Diantara sunah setelah seseorang meninggal untuk matanya di pejamkan, mendoakan kebaikan, boleh juga untuk diikat sementara mulutnya supaya tidak ternganga, boleh mencium mayit, untuk ditutup mayit bahkan dibungkus.Minggu, 12 Mei 2024

Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala mengirim para Rosul 'alaihimussalam untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada alasan untuk manusia melakukan kemaksiatan kepada

Silahkan simak dan download Al Ushuluts tsalatsah: Alloh Ta'ala mengirim para Rosul 'alaihimussalam untuk memberikan kabar gembira dan peringatan agar tidak ada alasan untuk manusia melakukan kemaksiatan kepada Nya. Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam adalah akhir dari para Nabi, walaupun akan ada tiga puluh pendusta mengaku sebagai Nabi, sedangkan Rosul yang pertama adalah Nabi Nuh 'alaihissalam.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 11 Mei 2024

Al Qowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua puluh lima yaitu setiap syarat adalah mengikat orang yang melakukan akad selama tidak menghalalkan yang harom atau sebaliknya

Silahkan simak dan download Al Qowaid alfiqhiyah: kaidah ke dua puluh lima yaitu setiap syarat adalah mengikat orang yang melakukan akad selama tidak menghalalkan yang harom atau sebaliknya. Seperti syarat dalam jual beli, pernikahan, sewa menyewa, jaminan, dsb. Setiap syarat yang menyelisihi Al-Quran maka batal walaupun seratus syarat.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Senin, 06 Mei 2024

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 17: pakaian

Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 17: pakaian. 1. Nanti akan ada dari umat ini yang menghalalkan perzinaan dan pakaian sutera. Pakaian sutera tidak boleh untuk laki-laki dan boleh untuk perempuan.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 17: pakaian. 2. Sutera boleh dipakai ketika dhorurot seperti ada penyakit gatal sebagai mana dilakukan Zubair dan Abdurrahman bin auf Rodhiyallahu 'anhum, boleh pada pakaian ada hiasan dari sutera apabila kurang dari empat jari.Bulughul marom dengan Syarah Subulussalam. Kitabush sholat. Bab 17: pakaian. 4. Larangan isbal pakaian atau sarung dibawah mata kaki, adapun wanita boleh pakaian dibawah mata kaki. Larangan gambar bernyawa di pakaian. Ringkasan kitabush sholat. SELESAI KITABUSH SHOLAT.Sabtu, 04 Mei 2024

Siroh Nabawiyah: fasal kedua keadaan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mempunyai nasab yang baik , ahli amanat diketahui tempat masuk dan keluar nya, tidak bisa membaca tulisan dan tidak bergaul dengan mereka dari orang ahli kitab dan tidak ada dari orang Mekah yang mengetahui tentang hal tersebut.

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: fasal kedua keadaan Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam mempunyai nasab yang baik , ahli amanat diketahui tempat masuk dan keluar nya, tidak bisa membaca tulisan dan tidak bergaul dengan mereka dari orang ahli kitab dan tidak ada dari orang Mekah yang mengetahui tentang hal tersebut.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al aqidah thohawiyah: beriman terhadap tanda tanda kiamat yang kubro/ besar atau sugro/ kecil , diantara tanda tanda kiamat besar yang berurutan adalah munculnya Dajjal kemudian turunnya Nabi 'Isa 'alaihissalam kemudian yajuj dan majuj , diantara tanda tanda kiamat kecil diutusnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam, budak melahirkan tuannya, orang yang dulunya menggembalakan kambing bertinggi tinggian dalam bangunan, hadits tentang imam Mahdi.

Silahkan simak dan download Al aqidah thohawiyah: beriman terhadap tanda tanda kiamat yang kubro/ besar atau sugro/ kecil , diantara tanda tanda kiamat besar yang berurutan adalah munculnya Dajjal kemudian turunnya Nabi 'Isa 'alaihissalam kemudian yajuj dan majuj , diantara tanda tanda kiamat kecil diutusnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wassalam, budak melahirkan tuannya, orang yang dulunya menggembalakan kambing bertinggi tinggian dalam bangunan, hadits tentang imam Mahdi.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 27 April 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 24: hukum sesuatu berjalan atau mengikuti dengan 'ilah atau sebabnya wujudan wa 'adaman, yang berkaitan dengan masyaqqoh atau kesulitan dan taklif atau pembebanan syariah yang berupa sudah baligh dan berakal

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 24: hukum sesuatu berjalan atau mengikuti dengan 'ilah atau sebabnya wujudan wa 'adaman, yang berkaitan dengan masyaqqoh atau kesulitan dan taklif atau pembebanan syariah yang berupa sudah baligh dan berakal. Oleh karena itu apabila ada kesulitan maka disitu ada keringanan, demikian juga anak kecil tidak dikenai hukuman tetapi wajib mengganti rugi

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Al ushuluts tsalatsah: seseorang apabila meninggal nanti akan dihisab dan dibalas amalannya, apabila beramal kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya, apabila kesalahan akan dibalas semisalnya

Silahkan simak dan download Al ushuluts tsalatsah: seseorang apabila meninggal nanti akan dihisab dan dibalas amalannya, apabila beramal kebaikan akan dilipatgandakan pahalanya, apabila kesalahan akan dibalas semisalnya, kadang kala kesalahan ada yang dibesarkan hukumannya tergantung waktu dan tempat nya, seperti tinggal di Mekah dan di bulan harom sebagai mana disebutkan oleh al-Imam Ibnu rojab. Dosa dosa yang berkaitan dengan hati walaupun tidak diamalkan dengan anggota badan harus diperhatikan karena akan menimbulkan dosa seperti sombong, ujub, hasad dll.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 21 April 2024

Ta'lim da'wah luar kota di Yogyakarta: tujuh amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah di alam kubur diantaranya orang yang mengajarkan ilmu, yang mengalirkan sungai, yang menggali sumur, yang menanam pohon, yang membangun masjid, yang mewariskan Al-Quran , yang meninggalkan anak Sholeh mendoakan dia.

Silahkan simak dan download Ta'lim da'wah luar kota di Yogyakarta: tujuh amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun sudah di alam kubur diantaranya orang yang mengajarkan ilmu, yang mengalirkan sungai, yang menggali sumur, yang menanam pohon, yang membangun masjid, yang mewariskan Al-Quran , yang meninggalkan anak Sholeh mendoakan dia.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Jogja.Aqidah ath thohawiyah: kita percaya dengan adanya karomah wali Alloh Ta'ala. Kembalinya keutamaan pada tiga perkara yaitu ilmu, kemampuan dan kekayaan yang semuanya kembali secara sempurna kepada Alloh Ta'ala, dari perkara inilah timbulnya karomah.

Silahkan simak dan download Aqidah ath thohawiyah: kita percaya dengan adanya karomah wali Alloh Ta'ala. Kembalinya keutamaan pada tiga perkara yaitu ilmu, kemampuan dan kekayaan yang semuanya kembali secara sempurna kepada Alloh Ta'ala, dari perkara inilah timbulnya karomah. Diantara bentuk karomah adalah firasat yang mana asal firasat bisa dengan imaniyah, iktisabiyah atau diusahakan (dengan  lapar, menyendiri dll)dan mengamati bentuk tubuh dan sifat (seperti yang dialami imam Syafi'i terhadap orang yang matanya biru menunjukkan kikir).

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Siroh Nabawiyah: juz kedua, peperangan yang beliau lakukan ada 19 peperangan, yang beliau terjun langsung

Silahkan simak dan download Siroh Nabawiyah: juz kedua, peperangan yang beliau lakukan ada 19 peperangan, yang beliau terjun langsung ada 9, diantaranya badar, Uhud, khondaq, khoibar , khunai, dll. Tanda tanda kenabian beliau yang paling besar berupa mu'jizat Alquran, baik secara lafadh dan makna. Secara lafadh maka tidak tertandingi dari sisi kefasihan dsb.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 13 April 2024

Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 23, segala sesuatu maka ada tanggungannya, apabila seseorang memotong tangan orang lain karena qishos kemudian membuat orang tersebut meninggal maka dia tidak menanggung akibatnya, tetapi apabila karena kejahatan maka dia menanggung. Apabila seseorang berpuasa maka akibat puasa berupa lelah dan letih diberikan pahala.

Silahkan simak dan download Alqowaid alfiqhiyah: kaidah ke 23, segala sesuatu maka ada tanggungannya, apabila seseorang memotong tangan orang lain karena qishos kemudian membuat orang tersebut meninggal maka dia tidak menanggung akibatnya, tetapi apabila karena kejahatan maka dia menanggung. Apabila seseorang berpuasa maka akibat puasa berupa lelah dan letih diberikan pahala.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Ashuluts tsalatsah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam meninggal dalam keadaan agama telah sempurna dan ketika beliau berkhutbah di hari Jum'at di arofah pada haji wada' turun ayat yang ketiga di surat Al maidah tentang sempurnanya agama ini

Silahkan simak dan download Ashuluts tsalatsah: Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi wassalam meninggal dalam keadaan agama telah sempurna dan ketika beliau berkhutbah di hari Jum'at di arofah pada haji wada' turun ayat yang ketiga di surat Al maidah tentang sempurnanya agama ini. Pembahasan tentang urutan urutan kejadian di hari kiamat mulai dari kebangkitan di Padang Mahsyar sampai masuknya mereka ke surga atau neraka.
yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Selasa, 09 April 2024

Khutbah Iedul Fitri 1445/ 2024: Alloh Ta'ala tidak samakan antara orang orang yang taat dengan orang yang yang bermaksiat, baik kehidupan mereka di dunia maupun di kehidupan akhirat. Orang yang taat walaupun mereka tidak mempunyai banyak harta akan mendapatkan kehidupan yang baik sedangkan orang yang bergelimang dengan dosa akan mendapatkan kehidupan yang sempit.

Silahkan simak dan download Khutbah Iedul Fitri 1445/ 2024: Alloh Ta'ala tidak samakan antara orang orang yang  taat dengan orang yang yang bermaksiat, baik kehidupan mereka di dunia maupun di kehidupan akhirat. Orang yang taat walaupun mereka tidak mempunyai banyak harta akan mendapatkan kehidupan yang baik sedangkan orang yang bergelimang dengan dosa akan mendapatkan kehidupan yang sempit.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi Semarang.Minggu, 07 April 2024

Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan zakat fitrah dan mal serta sholat 'ied. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang dan dibayar sebelum satu atau dua hari 'iedul Fitri walaupun imam Syafi'i mengatakan boleh di awal romadhon. Zakat mal dibayar setelah satu khaul/ tahun dan sudah memenuhi nishob atau batasan paling sedikit

Silahkan simak dan download Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan zakat fitrah dan mal serta sholat 'ied. Zakat fitrah tidak boleh dengan uang dan dibayar sebelum satu atau dua hari 'iedul Fitri walaupun imam Syafi'i mengatakan boleh di awal romadhon. Zakat mal dibayar setelah satu khaul/ tahun dan sudah memenuhi nishob atau batasan paling sedikit. Untuk emas 85 gram satu gram nya sekarang ini 1191577 berarti 101.284.045 sedangkan perak 595 gram satu gram nya 14042 berarti 8354990, maka yang dipakai adalah nishob perak karena dia lebih rendah dari nishob emas,  maka barang siapa mempunyai uang 8354990 atau uang 10 jutaan dan sudah satu tahun maka wajib dikeluarkan zakatnya 250 ribu. Sholat idul Fitri hukumnya wajib bagi laki laki dan perempuan.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Minggu, 31 Maret 2024

Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan i'tikaf. Menghidupkan Sunnah I'tikaf di bulan romadhon lebih bagus daripada umroh karena Sunnah ini telah banyak ditinggalkan

Silahkan simak dan download Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, permasalahan i'tikaf. Menghidupkan Sunnah I'tikaf di bulan romadhon lebih bagus daripada umroh karena Sunnah ini telah banyak ditinggalkan. Hakikat i'tikaf adalah menjauhi banyak kalam/ pembicaraan, Anam/ manusia, tho'am/ makanan, niyam/ tidur untuk khulwah/ menyendiri dengan Alloh Ta'ala sebagai bekal agar Alloh Ta'ala menjaga di alam kubur ketika sendirian. I'tikaf boleh beberapa jam saja di masjid yang ditegakkan sholat berjamaah.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 23 Maret 2024

Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, hendaknya bersungguh sungguh di separuh terakhir bulan romadhon boleh jadi ini adalah puasa kita yang terakhir, sengaja untuk muntah membatalkan puasa, apabila safar maka afdholnya berpuasa apabila tidak menyulitkan, perempuan yang hamil atau menyusui maka boleh tidak berpuasa akan tetapi mengganti di hari yang lain

Silahkan simak dan download Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, hendaknya bersungguh sungguh di separuh terakhir bulan romadhon boleh jadi ini adalah puasa kita yang terakhir, sengaja untuk muntah membatalkan puasa, apabila safar maka afdholnya berpuasa apabila tidak menyulitkan, perempuan yang hamil atau menyusui maka boleh tidak berpuasa akan tetapi mengganti di hari yang lain.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 16 Maret 2024

Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon, berkahnya sahur dan afdholnya diwaktu mendekati adzan, apabila sudah mendengar suara adzan subuh untuk berhenti sahur, doa orang yang berpuasa tidak ditolak, orang yang onani atau istimna maka puasanya batal

Silahkan simak dan download Ta'lim bulan romadhon: fiqih romadhon,  berkahnya sahur dan afdholnya diwaktu mendekati adzan, apabila sudah mendengar suara adzan subuh untuk berhenti sahur, doa orang yang berpuasa tidak ditolak, orang yang onani atau istimna maka puasanya batal.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.Sabtu, 09 Maret 2024

Ta'lim nasehat untuk menyambut bulan romadhon 1445 H

Silahkan simak dan download Ta'lim nasehat untuk menyambut bulan romadhon: puasa dikhususkan oleh Alloh Ta'ala diantara amalan yang lain karena tidak masuk padanya riya' atau ingin dipuji atau karena yang mengetahui hanya lah Alloh Ta'ala. masih didapat ma'siyat di bulan romadhon padahal syaithon telah dibelenggu karena tidak berpuasa dengan sebenarnya, atau karena sebagian syaithon tidak dibelenggu, atau yang mengajak adalah syaithon manusia, atau jika dia yang mengajak Kepada kejelekan atau kebiasaan dia yang jelek.

yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Masjid Ahlussunnah Bukit Mawar, Perum Sendang Mulyo Semarang.