Laman

Sabtu, 25 Juni 2022

Aqidah thohawiyah: umat Islam yang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka. Dosa ada dua: dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar yang diancam dengan neraka atau la'nat atau kemurkaan seperti zina, mabuk dll. Dosa kecil seperti makan satu biji gandum milik anak yatim atau berdusta yang kecil sekali sekali saja dll.

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: umat Islam yang melakukan dosa besar tidak kekal di  neraka. Dosa ada dua: dosa besar dan dosa kecil. Dosa besar yang diancam dengan neraka atau la'nat atau kemurkaan seperti zina, mabuk dll. Dosa kecil seperti makan satu biji gandum milik anak yatim atau berdusta yang kecil sekali sekali saja dll.

 yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar