Laman

Sabtu, 19 Maret 2022

Aqidah thohawiyah: tidak boleh mengatakan seseorang masuk surga kecuali dengan Dalil, adapun orang yang mati dalam keadaan kafir dengan jelas maka boleh dikatakan dia masuk neraka. Seorang muslim hendaknya hidup dalam keadaan khouf/ takut dan roja /harapan juga mahabah /cinta ketika beribadah kepada Alloh Ta’ala. tawadhu’nya Umar bin khothob

Silahkan simak dan download  Aqidah thohawiyah: tidak boleh mengatakan seseorang masuk surga kecuali dengan Dalil, adapun orang yang mati dalam keadaan kafir dengan jelas maka boleh dikatakan dia masuk neraka. Seorang muslim hendaknya hidup dalam keadaan khouf/ takut dan roja /harapan juga mahabah /cinta ketika beribadah kepada Alloh Ta’ala. tawadhu’nya Umar bin khothob yang disampaikan oleh  Ustadz Abu Abdirrohman Utsman Wahyudi di Perum Sendang Mulyo Semarang. Audio:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar