Laman

Jumat, 04 November 2022

Bulughul Maram - Bab Tempat Air

Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabuth Thoharoh. Bab: tempat air. 1. Larangan makan dan minum dari tempat yang terbuat dari emas dan perak untuk selain keduanya boleh. Hukum asal perkara dunia adalah halal sampai datang dalil yang mengharomkan, adapun perkara ibadah kebalikannya.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Kitabuth Thoharoh. Bab 2: tempat air. Kulit binatang apabila sudah disamak/ dikeringkan walaupun dia sudah jadi Bangkai maka suci kecuali anjing dan babi, adapun kulit singa tidak boleh diduduki. Tulang gajah boleh untuk sisir.Bulughul marom dengan syarah Subulussalam. Bab : tempat air. 3. Tempat tempat masak orang kafir tidak boleh dipakai apabila kita ragu ada najisnya atau tidak kecuali kalau tidak ada yang lain boleh dipakai tapi dicuci dulu. Adapun apabila kita yakin itu suci maka boleh dipakai. Demikian juga boleh wudhu dari tempat orang kafir. Boleh menembel bagian cangkir yang retak dengan perak kalau sedikit. Musyrik yang najis adalah keyakinannya bukan badannya. Selesai bab ini.Tidak ada komentar:

Posting Komentar